Laaja suomalainen geenitutkimus on tuottanut lisätietoa ylähengitysteiden infektioherkkyyteen vaikuttavista geneettisistä riskitekijöistä. Tulokset auttavat ymmärtämään yksilöllisiä eroja sairastumisalttiudessa ja paljastavat yhteisiä riskitekijöitä useiden eri tyyppisten infektioiden taustalta.
Suomalaistutkimus osoittaa, että perinnöllistä sairastumisriskiä selvitettäessä tarkin arvio saadaan huomioimalla sekä yksilön omat geneettiset riskitekijät että mahdollinen sukuhistoria.
Suomalaisvetoinen kansainvälinen tutkijaryhmä on tunnistanut useita uusia riskitekijöitä muistisairauksille. Tutkimuksessa saatiin vahvaa näyttöä autoimmuniteettiin liittyvien tautimekanismien merkityksestä dementian kehittymiselle.
Suomalaisvetoinen kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt uusia harvinaiselle mutta vakavalle keuhkosairaudelle, idiopaattiselle keuhkofibroosille, altistavia geenimuotoja. Osa tunnistetuista perinnöllisistä riskitekijöistä altistaa myös vakavalle koronavirustaudille.
Yleisillä geenimuodoilla, jotka suurentavat sydän- ja verisuonitautien tai Alzheimerin taudin riskiä, on tutkimuksen mukaan väestötasolla merkittävä vaikutus menetettyjen terveiden elinvuosien määrään. Tieto voi auttaa suunnittelemaan geneettistä tietoa hyödyntäviä toimenpiteitä sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.
Helsingin yliopiston johtamassa FinnGen-geenitutkimuksessa on tunnistettu suomalaiselle väestölle tyypillinen, sydäntaudeilta suojaava geenivariantti. Sen kantajilla on noin viidenneksen pienempi riski sairastua sydäntauteihin kuin väestöllä keskimäärin.
FinnGen-tutkimuksen analyysiympäristö, FinnGen Sandbox, on nyt yksi harvoista varmennetuista tietoturvallisista käyttöympäristöistä Suomessa. Toisiolain mukainen vaatimustenmukaisuustodistus myönnettiin 20.4.2022 ja on voimassa viisi vuotta.
Kesäkuun alussa 309 000 suomalaisen tutkimusaineistoon perustuvat geneettiset tutkimustulokset avattiin vapaasti kansainvälisen tutkimusyhteisön käyttöön.
Järjestämme yhdessä Suomen Biopankkien Osuuskunta - FINBB:n kanssa biopankkitoimintaan ja FinnGen-tutkimushankkeeseen keskittyvän seminaarin Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 8.6.2022. Tilaisuudessa saat helposti päivityksen alan uusimmista kuulumisista. Tervetuloa!
FinnGen-tutkimushanke on saavuttanut tärkeän etapin. Näytekeräystä koordinoiva Helsingin Biopankki raportoi tammikuussa, että hankkeen käytettävissä olevien näytteiden määrä on nyt yli 500 000! Tästä suuri kiitos kuuluu sekä biopankkien asiantuntevalle ja omistautuneelle henkilökunnalle että etenkin kaikille niille suomalaisille, jotka ovat valmiita tukemaan lääketieteellistä tutkimusta antamalla biopankkinäytteensä.