Sairauspäätepisteet

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten FinnGenin geneettisissa tutkimuksissa käytetyt lääketieteelliset päätepisteet ja kontrolliryhmät on määritelty.

Sairauspäätepisteiden ja kontrolliryhmien muodostaminen perustuu kansallisista terveysrekistereistä haettuun tietoon. Yksittäisen päätepisteen muodostaminen voi pohjautua monen eri rekisterin yhdistämiseen. 

Tältä sivulta löytyvien päätepisteiden muodostaminen pohjautuu Tuomo Kiiskisen, Sami Koskelaisen, Susanna Lemmelän, Elisa Lahtelan, Aki S. Havulinnan, FinnGenin kliinisten asiantuntijaryhmien sekä monien muiden FIMMin ja THL:n tutkijoiden työhön. Tietoa saa vapaasti hyödyntää, mutta mikäli käytät sitä merkittävässä määrin, ole hyvä ja mainitse tämä lähde. Kehitystyö päätemuuttujien muodostamiseksi rekisteritiedon pohjalta jatkuu edelleen. Kommentteja voi lähettää osoitteeseen finngen-endpoints@helsinki.fi. Kaikki tälle sivulle linkitetyt tiedostot on laadittu pelkästään englanniksi.

 

RISTEYS

Verkkosivulla risteys.finngen.fi on lisätietoja päätemuuttujien muodostamisesta. Sieltä saat myös kattavaa tilastotietoa siitä, minkä verran potilaita kussakin analyysissä on, kunkin päätemuuttujan sukupuoli- ja ikäjakaumasta sekä suhteesta muihin diagnooseihin.

 

Nykyiset päätemuuttujien ja kontrolliryhmien määritelmät:

endpoints - DF12 

control definitions - DF12

What's new in DF12 endpoints

FinnGen core and non-core endpoints and controls DF12

endpoints – file format description

Changelog DF12_DF11_endpoints and controls

 

Aikaisemmat päätemuuttujien ja kontrolliryhmien määritelmät:

Näitä päätemuuttujia ja kontrolliryhmiä on käytetty aiempien tulostiedostojen (data freeze) 2 - 11 luomiseksi:

endpoints - DF11 

control definitions - DF11

What's new in DF11 endpoints

FinnGen core and non-core endpoints and controls DF11

endpoints – file format description

Changelog DF11_DF10_endpoints and controls

 

endpoints - DF10 

control definitions - DF10

What's new in DF10 endpoints

FinnGen core and non-core endpoints and controls DF10

endpoints – file format description

Changelog DF10_DF9_endpoints and controls

 

endpoints - DF9 

control definitions - DF9

What's new in DF9 endpoints

FinnGen core and non-core endpoints and controls DF9

endpoints – file format description

Changelog DF9_DF8_endpoints and controls

 

endpoints - DF8 

control definitions - DF8

What's new in DF8 endpoints

FinnGen core and non-core endpoints and controls DF8

endpoints – file format description

Changelog DF8_DF7_endpoints and controls

Correlation clusters for core endpoint reduction

 

endpoints - DF7

control definitions - DF7

endpoints – file format description

 

endpoints - DF6

control definitions - DF6

endpoints – file format description (same as in DF5)

 

endpoints - DF5

control definitions - DF5

endpoints – file format description

 

endpoints - DF4

control definitions - DF4

endpoints – file format description

 

endpoints - DF3

control definitions - DF3

 

endpoints - DF2

control definitions - DF2