Geenitutkimuksesta viestitään nyt informaatiomuotoilun keinoin

Olemme yhdessä Aalto-yliopiston informaatiomuotoilun osaajien kanssa luoneet uuden helppokäyttöisen ja mukaansatempaavan viestintäkanavan. Skrollaile interaktiivisella verkkosivustollamme tutustuaksesi tarkemmin FinnGen-tutkimushankkeeseen ja sen tavoitteisiin, vaiheisiin sekä merkitykseen niin Suomessa kuin ympäri maailman. Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus lisätä tietämystäsi viihdyttävällä tavalla – kannattaa kokeilla!
Kuvakaappaus verkkosivusta, jossa teksti: Miten tutkijat tekevät datasta päätelmiä?

Pystytkö kuvittelemaan, miltä näyttää suurten ihmisjoukkojen geneettinen monimuotoisuus, tai hahmottamaan geenien sijaintia kromosomeissa suhteessa toisiin geeneihin?

Tieteen käsitteiden ja löydösten ymmärtäminen edellyttää kykyä muodostaa mielikuvia näkymättömistä kohteista ja abstrakteista asioista. Genetiikka voi tieteenalana tuntua erityisen haastavalta hahmottaa, sillä siinä käsitellään valtavia aineistoja ja monimutkaisia yhteyksiä tuhansien geenien ja taas tuhansien yksilöiden ominaisuuksien välillä.

FinnGen on yhteistyössä Aalto yliopiston taiteen ja median laitoksen professori Rupesh Vyasin johtaman informaatiomuotoilun tutkimusryhmän kanssa kehittänyt uusia tiedon visualisoinnin keinoja FinnGen-aineistoa ja tuloksia havainnollistamaan. Aineiston visualisoimiseen kehitetyt työkalut ovat auttaneet FinnGenin tutkijoita ymmärtämään ja tulkitsemaan tieteellisiä löydöksiä ja havaitsemaan niiden välisiä yhteyksiä.  

Olemme nyt yhdessä Aalto yliopiston kanssa tuottaneet verkkosivuston, joka pyrkii kertomaan FinnGenin tarinan mahdollisimman yleistajuisesti tiedon visualisointia ja interaktiivisuutta hyödyntäen. Tämä niin kutsuttu scrollytelling-sivusto avaa ihmisgenetiikan periaatteita ja näyttää, miten genominlaajuisten assosiaatiotutkimusten avulla voidaan tunnistaa sairastumisriskiin vaikuttavia geenimuotoja. Sivusto havainnollistaa, miten yksittäisen henkilön lahjoittama näyte voi edistää lääketieteen tutkimusta maailmanlaajuisesti ja auttaa kehittämään keinoja sairauksien parantamiseen ja ennaltaehkäisemiseen.   

“FinnGenin aineistoon sukeltaminen ja läheinen yhteistyö geenitutkijoiden kanssa tiedeyhteisön ja suuren yleisön välisen kuilun kuromiseksi umpeen on ollut innostava kokemus. Haasteet, joihin olemme törmänneet pyrkiessämme tekemään tietosisällöstä helposti navigoitavaa ja viestiessämme projektista, ovat antaneet meille harvinaisen tilaisuuden tutkia monimutkaisen tiedon visualisoinnin suunnittelua.”, sanoo tutkijatohtori Nicola Cerioli Aalto yliopistosta, joka vastasi projektin koordinoinnista.

Scrollytelling sivuston toteutti Aalto-yliopiston mediasuunnittelun laitoksen nelihenkinen työryhmä, johon kuuluu Adelaida Avila, Anastasia Balagurova, Ulla Eronen ja Margo Nowicka.

Margo luonnehtii projektia sekä vaativaksi että inspiroivaksi.

"FinnGen-tutkimuksen monimutkaisuuden vuoksi tiimimme pyrki kehittämään tarinan, joka auttaisi meitä ymmärtämään hankkeen laaja-alaisuutta ja sen merkitystä. Visualisointien toteuttaminen oli innostavaa kun näimme, millainen vaikutus yksittäisellä osallistujalla voi olla geeniitutkimuksiin ja lääketieteen inspiroivaan tulevaisuuteen."

 

Pääset scrollytelling-sivustolle tästä:https://geneviz.aalto.fi/what-is-finngen/ (HUOM! Valitse haluamasi kieli ylävalikosta.)

 

Lue lisää projektista Aalto yliopiston uutisesta.