Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tutkimus osoitti, että parempaa lihasvoimaa tukeva geeniperimä ennustaa pienempää riskiä sairastua tyypillisimpiin kansansairauksiin ja pidempää elinikää. Kyseessä on kansainvälisesti tähän mennessä laajin perinnöllisen lihasvoiman ja sen yhteyttä sairastavuuteen käsittelevä tutkimus. Tutkimusaineistona oli yli 340 000 suomalaisen genomi- ja terveystiedot.
Helsingin yliopiston vuoden 2024 dosentiksi on valittu tutkimusjohtaja, solubiologian dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Aarno Palotie. Vuoden dosentin valitsee Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys.
Suomalaisilta löydettiin uusi perinnöllinen sairaus, joka ilmenee rajuna mononukleoosina. Geenivirhe voi johdattaa monien eri sairauksien hoitoihin.
Helsingin yliopiston johtamassa tutkimuksessa havaittiin yhteys yleisen geenimuodon ja borrelioosin eli Lymen taudin välillä. Iholle erittyvät proteiinit vaikuttavat borrelioosin riskiin ja antavat viitteitä mahdollisesta uudesta puolustusmekanismista.
Helsingin yliopiston tutkijoiden tuoreet tulokset osoittavat, että geneettisen riskitiedon hyödyntäminen auttaisi räätälöimään ja kohdentamaan rintasyöpäseulontoja niille naisille, jotka siitä eniten hyötyisivät.
Immuunivasteen geenit vaikuttavat yksilön keuhkosyöpäriskiin, osoittaa maailman johtavassa tiedelehdessä julkaistu tutkimus. Suppeampi valikoima puolustusjärjestelmän keskiössä toimivia HLA-molekyylejä lisää keuhkosyövän riskiä etenkin tupakoivilla.
Uudenlainen suomalaistutkimus on selvittänyt kohdunaikaisten kasvuolosuhteiden ja aikuisiän sydän- ja verisuonitautien yhteyttä. Tulokset korostavat äidin ja lapsen yhteisten perintötekijöiden merkitystä.
Suomessa toteutettu tutkimus osoittaa, että suolistosyöpien perinnöllistä riskiarviota ja seulontaa voitaisiin tehostaa huomioimalla geneettisten riskitekijöiden yhteisvaikutus.
Suomessa toteutetussa kaikkien aikojen suurimmassa raskausdiabeteksen geenitutkimuksessa on löydetty yhdeksän tähän vakavaan ja yleiseen raskauskomplikaatioon liittyvää uutta geenialuetta. Tulokset paljastavat diabeteksen kehittymiseen liittyviä, aiemmin tuntemattomia fysiologisia mekanismeja erityisesti aivoissa.
Suomessa tietty glaukoomaa aiheuttava myosiliinigeenin virhe on muita maita yleisempi, ilmenee tuoreesta FinnGen-aineistoa hyödyntäneestä väitöskirjasta.