FinnGenin näytekeräys on saatu päätökseen

FinnGenin tavoittelema 500 000 osallistujan tutkimusaineisto on saatu kokoon tavoiteaikataulussa. Kiitämme kaikkia suomalaisia biopankkinäytteen luovuttajia lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistamisesta ja biopankkeja erinomaisesta yhteistyöstä kuluneen kuuden vuoden aikana!
Kesäinen luonnonkukkakimppu

Kaiken kaikkiaan biopankkien kautta FinnGen-tutkimukselle toimitettiin yli 553 000 biopankkiosallistujan näytteet. Näytteitä tarvittiin yli puoli miljoonaa, jotta lopullinen syksyllä 2023 valmistuva tutkimusaineisto varmasti kattaisi vähintään 500 000 henkilöä erilaisista teknisistä syistä johtuvien näytepoistojen jälkeen.

Tutkimusaineisto koostuu suomalaisten biopankkien keräämistä uusista biopankkinäytteistä (357 097 näytettä) ja aiemmin kerätyistä, biopankkeihin siirretyistä näytekokoelmista sekä Hematologisen Biopankin näytteistä (196 812 näytettä).

Suomalaisten biopankkien logot ja Suomen kartta sekä kunkin biopankin FinnGenille toimittama näytemäärä.

Kuvassa ja alla olevassa listassa on esitetty kunkin biopankin FinnGen-tutkimukseen toimittamien näytteiden määrä. Suluissa kunkin biopankin kokonaisluvun jälkeen on tieto uusien näytteiden ja aiemmin kerättyjen näytteiden määristä.

 • THL Biopankki: 166 900 (7 722 + 159 178)
 • Helsingin Biopankki: 121 992 (116 899 + 2 933)
 • Auria Biopankki: 62 868 (52 004 + 10 864)
 • Veripalvelun Biopankki: 58 203 (58 203 + 0)
 • Tampereen Biopankki: 39 843 (37 683 + 2 160)
 • Itä-Suomen Biopankki: 28 582 (23 332 + 5 250)
 • Suomen Terveystalon Biopankki: 24 772 (24 772 + 0)
 • Pohjois-Suomen Biopankki Borealis: 22 958 (22 958 + 0)
 • Arctic Biopankki: 14 343 (0 + 14 343)
 • Keski-Suomen Biopankki: 13 524 (13 524 + 0)
 • Hematologinen Biopankki: 2084 (0 + 2084)

 

Tulemme julkaisemaan verkkosivuillamme lopullisen aineiston valmistumisen jälkeen tarkempia tietoja mm. osallistujien sukupuoli- ja ikäjakaumasta.