Rahoitus

FinnGen-tutkimusta rahoittavat Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat lääkeyritykset. Hankkeen kokonaisrahoitus on yli 92 miljoonaa euroa.

Alla oleva kaavio kuvaa FinnGenin rahankäyttöä. Tiedot perustuvat joulukuun 2022 mukaiseen toteutumaan ja ennusteeseen. 38% budjetista on käytetty biopankkinäytteiden keräämisestä ja käsittelystä aiheutuneisiin kuluihin. Seuraavaksi suurimmat menoerät liittyvät tutkimusdatan prosessointiin ja analysoitiin (19% budjetista, pääasiassa henkilöstökuluja) ja genomidatan tuottamiseen ThermoFisherin genotyyppaussirulla (12% budjetista). Myös IT-järjestelmiin ja tietoturvaan on investoitu merkittäviä summia (11% budjetista). Tutkimusaineiston täydennys (13%) kattaa FinnGen2-vaiheen aikana toteutetut uudet tutkimusavaukset, kuten tiettyjen sairausryhmien tutkimiseen tarvittavan kliinisen datan, valikoitujen suomalaisille tyypillisten varianttien toiminnan tutkimiseen tarvittavan datan, kyselytutkimuksen pilotoimisen ja Alzheimerin tautiin keskittyvän osatutkimuksen.  

FinnGenin kulurakenne piirakkakaavion muodossa esitettynä. Tärkeimmät kuluerät on lueteltu tekstissä. Lisäksi graafissa on seuraavat kuluerät: Hallinto, koordinaatio ja viestintä (6%)  ja Kokoukset ja matkat (1%).

Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 92 M €. Siitä noin 20 M € tulee Business Finlandilta ja loput kolmeltatoista kansainväliseltä lääkeyhtiöltä: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol Myers Scibb, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer ja Sanofi.