Rahoitus

FinnGen-tutkimusta rahoittavat Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat lääkeyritykset. Hankkeen kokonaisrahoitus on yli 92 miljoonaa euroa.

Alla oleva kaavio kuvaa FinnGenin ensimmäisen kolmivuotiskauden rahankäyttöä. Tiedot perustuvat maaliskuun 2020 mukaiseen toteutumaan ja ennusteeseen. Puolet ensimmäisen kolmivuotiskauden budjetista on käytetty biopankkinäytteiden keräämisestä ja käsittelystä aiheutuneisiin kuluihin. Seuraavaksi suurimmat menoerät liittyvät tutkimusdatan prosessointiin ja analysoitiin (20%,budjetista pääasiassa henkilöstökuluja) ja genomidatan tuottamiseen ThermoFisherin genotyyppaussirulla (14% budjetista). Myös IT-järjestelmiin ja tietoturvaan on investoitu merkittäviä summia (6% budjetista).

FinnGenin kulurakenne piirakkakaavion muodossa esitettynä. Tärkeimmät kuluerät on lueteltu tekstissä. Lisäksi graafissa on seuraavat kuluerät: Hallinto, koordinaatio ja viestintä (6%), Uudet tutkimusavaukset (2%) ja Kokoukset ja matkat (2%).

Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 92 M €. Siitä noin 20 M € tulee Business Finlandilta ja loput kolmeltatoista kansainväliseltä lääkeyhtiöltä: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Scibb, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer ja Sanofi.