Organisaatio

FinnGen-hankkeen toteutusta ja edistymistä valvovat ohjausryhmä ja tieteellinen komitea. Näissä on edustus kaikista mukana olevista organisaatioista.
Ryhmäkuva FinnGen-tutkimuksen F2F-kokouksen osallistujista San Franciscossa 2023.
Ryhmäkuva FinnGen-tutkimuksen F2F-kokouksesta San Franciscosta 2023.

Jokainen partneri saa nimittää edustajansa FinnGen-hankkeen ohjausryhmään ja tieteelliseen komiteaan. Ohjausryhmä päättää hankkeen keskeisistä asioista ja seuraa sen kulkua.

Professori Aarno Palotie on FinnGen-tutkimushankkeen tutkimusjohtaja. Hän vastaa hankkeen tieteellisistä linjauksista ja edistymisestä. Hanketta varten on perustettu myös tieteellinen johtoryhmä, johon kuuluu tutkijoita kaikista mukava olevista organisaatioista.

Hankkeen projektipäällikköinä toimivat Mervi Aavikko, Helen Cooper ja Denise Öller sekä projektikoordinaattorina Risto Kajanne. Mari Kaunisto vastaa hankkeen viestinnästä.

Hankkeen käytännön toteutusta varten on perustettu useita eri tiimejä. Yhteensä FinnGen-projektissa työskentelee yli 40 henkilöä.

Yllä kuvattu FinnGenin organisaatiomalli on esitetty graafisesti tässä kuvassa: