Organisaatio

FinnGen-hankkeen toteutusta ja edistymistä valvovat ohjausryhmä ja tieteellinen komitea. Näissä on edustus kaikista mukana olevista organisaatioista.

Jokainen partneri saa nimittää edustajansa FinnGen-hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä päättää hankkeen keskeisistä asioista ja seuraa sen kulkua.

Professori Aarno Palotie on FinnGen-tutkimushankkeen tutkimusjohtaja. Hän vastaa hankkeen tieteellisistä linjauksista ja edistymisestä. Hanketta varten on perustettu myös tieteellinen johtoryhmä, johon kuuluu tutkijoita kaikista mukava olevista organisaatioista.

Hankkeen projektipäällikkönä toimivat dosentti Anu Jalanko ja FT Mervi Aavikko sekä projektikoordinaattorina FT Risto Kajanne.  FT Mari Kaunisto vastaa hankkeen viestinnästä.

Hankkeen käytännön toteutusta varten on perustettu kahdeksan eri tiimiä. Yhteensä FinnGen-projektissa työskentelee useita kymmeniä henkilöitä.