Organisaatio

FinnGen-hankkeen toteutusta ja edistymistä valvovat ohjausryhmä ja tieteellinen komitea. Näissä on edustus kaikista mukana olevista organisaatioista.
Ryhmäkuva, jossa näkyy yli sata FinnGen-tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvaa henkiilöä
FinnGen-tutkimuksessa on mukana jo satoja henkilöitä. Tämä ryhmäkuva on otettu Helsingissä 2019 järjestetyssä kokouksessa.

Jokainen partneri saa nimittää edustajansa FinnGen-hankkeen ohjausryhmään ja tieteelliseen komiteaan. Ohjausryhmä päättää hankkeen keskeisistä asioista ja seuraa sen kulkua.

Professori Aarno Palotie on FinnGen-tutkimushankkeen tutkimusjohtaja. Hän vastaa hankkeen tieteellisistä linjauksista ja edistymisestä. Hanketta varten on perustettu myös tieteellinen johtoryhmä, johon kuuluu tutkijoita kaikista mukava olevista organisaatioista.

Hankkeen projektipäällikköinä toimivat Mervi Aavikko ja Huei-Yi Shen sekä projektikoordinaattorina Risto Kajanne. Mari Kaunisto vastaa hankkeen viestinnästä.

Hankkeen käytännön toteutusta varten on perustettu useita eri tiimejä. Yhteensä FinnGen-projektissa työskentelee yli 40 henkilöä.

Yllä kuvattu FinnGenin organisaatiomalli on esitetty graafisesti tässä kuvassa: