Organisaatio

FinnGen-hankkeen toteutusta ja edistymistä valvovat ohjausryhmä ja tieteellinen komitea. Näissä on edustus kaikista mukana olevista organisaatioista.

FinnGen-hankkeen ohjausryhmään kuuluu 17 jäsentä. Ohjausryhmä päättää hankkeen keskeisistä asioista ja seuraa sen kulkua.

Professori Aarno Palotie on FinnGen-tutkimushankkeen tutkimusjohtaja. Hän vastaa hankkeen tieteellisistä linjauksista ja edistymisestä. Hanketta varten on perustettu 16-jäseninen tieteellinen johtoryhmä, johon kuuluu tutkijoita kaikista mukava olevista organisaatioista.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii dosentti Anu Jalanko ja projektikoordinaattoreina ELT Ulrike Lyhs ja FT Risto Kajanne. Anu Jalanko vastaa hankkeen hallinnollisista ja käytännön toteutukseen liittyvistä asioista. FT Mari Kaunisto vastaa hankkeen viestinnästä.

Hankkeen käytännön toteutusta varten on perustettu kahdeksan eri tiimiä. Yhteensä FinnGen-projektissa työskentelee parikymmentä henkilöä.