Osallistuminen

Osallistuminen tähän ja muihin biopankkitutkimuksiin on vapaaehtoista ja suostumuksen voi myös milloin tahansa perua.
Osallistumalla biopankkitutkimukseen edistät lääketieteellistä tutkimusta
Osallistumalla biopankkitutkimukseen edistät lääketieteellistä tutkimusta

FinnGen-tutkimuksessa hyödynnetään biopankkinäytteitä, joita kerätään muun muassa hoidon ja tutkimushankkeiden yhteydessä. Biopankit keräävät ihmisten biologisia näytteitä erillisellä biopankkisuostumuksella, joka mahdollistaa näytteiden ja tietojen käytön erilaisiin tutkimuksiin. Biopankkeihin on siirretty myös vanhoja arvokkaita näyteaineistoja tiedottamalla siirrosta joko kirjeitse tutkittaville tai kattavasti suurissa lehdissä, jos siirto koskee laajaa joukkoa.

Lähes kaikki suomalaiset biopankit ovat mukana FinnGen-tutkimuksessa. Biopankkisuostumuksen jo antaneiden ja lähivuosien aikana sen antavien näytteitä hyödynnetään suurella todennäköisyydellä osana FinnGen-tutkimusta. Ajantasaista tietoa osallistumisesta biopankkitutkimukseen löytää biopankkien verkkosivuilta.

Voit oma-aloitteisesti antaa suostumuksen Helsingin Biopankkiin, Auria BiopankkiinKeski-Suomen biopankkiin ja Pohjois-Suomen Biopankki Borealikseen. Muut sairaanhoitopiirien biopankit eivät vielä toistaiseksi kerää näytteitä muutoin kuin sairaalakäynnin yhteydessä. THL:n väestötutkimuksessa henkilö saa kutsukirjeen kotiin. Samassa yhteydessä on voitu pyytää myös biopankkisuostumusta. Useimmilla paikkakunnilla pystyy myös verenluovutuksen yhteydessä antamaan biopankkinäytteen Veripalvelun biopankkiin. Tarkista ajantasainen tilanne täältä.

Biopankkisuostumuksen voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta perua ja vanhojen näytteiden tai tietojen käytön kieltää. Peruuttaminen tai kielto tehdään kirjallisesti kunkin biopankin ohjeiden mukaan. Biopankkien yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Mistä saan tietää, onko näytteeni mukana tutkimuksessa?

Biopankkilain mukaan biopankkisuostumuksen antaneilla on oikeus tietää, mihin heidän näytettään on käytetty. Tiedusteluja voi tehdä ottamalla yhteyttä siihen biopankkiin, johon on antanut suostumuksen, tai jonka alueella itsestä on otettu näytteitä, sillä koko Suomen kattavaa biopankkinäyterekisteriä ei ole ainakaan toistaiseksi olemassa.

Vuoden 2019 syyskuuhun mennessä sairaalabiopankit ja Veripalvelun biopankki ovat kerännet jo yli 180 000 uutta biopankkinäytettä ja FinnGen-tutkimushanke on saanut näytetoimituksia kaikista Suomen biopankeista. Uusien näytteiden lisäksi hankkeessa hyödynnetään näytteitä seuraavista THL Biopankkiin tai Helsingin biopankkiin siirretyistä vanhoista aineistoista:

  • Botnia-tutkimus
  • Kansallinen FINRISKI-tutkimus
  • Terveys 2000 ja Terveys 2011 -tutkimukset
  • Helsingin yliopiston migreenin geenitutkimus
  • THL:n diabetestutkimusaineistot
  • THL:n vakavien mielenterveyshäiriöiden geneettinen epidemiologia ja molekyyligeneettinen tausta -tutkimus
  • HUS:n sepelvaltimotaudin perimä -tutkimus (Corogene)
  • Helsingin yliopiston kaksostutkimus
  • HUS:n FINNAKI-tutkimus (aikuisten akuutti munuaisvaurio)
  • Sepelvaltimotaudin ehkäisytutkimus (Helsinki Heart Study)