1

FinnGen-tutkimuksen seuraavana kunnianhimoisena tavoitteena on selvittää, miten geenit vaikuttavat sairauksien etenemiseen ja ennusteeseen. Tätä varten on saatu uusi, yli 50 miljoonan euron rahoitus.

Näytteet biopankeista

FinnGen-hankkeessa hyödynnetään lähes kaikkien suomalaisten biopankkien keräämiä näytteitä. Perimästä saatava tieto eli genomitieto yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon.

Tule mukaan

Näytteitä tarvitaan eri puolelta Suomea tuhansittain, sillä ratkaisut yksilöiden sairauksiin ja terveyteen löytyvät vain suuria massoja tarkastelemalla. Sinäkin voit osallistua antamalla biopankkisuostumuksen ja luovuttamalla näytteen.

Kaikki hyötyvät

FinnGen-tutkimuksen tuottama tieto jää suomalaisten biopankkien omistukseen ja on jatkossa tutkijoiden ja yritysten hyödynnettävissä. Tutkimuksen löydökset jalkautuvat aikanaan terveydenhuoltoon ja koko maailman käyttöön.

Tietosuoja

Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehditaan FinnGen-hankkeessa äärimmäisen tarkasti. Osallistujien tietoja käsitellään koodattuina tietoturvallisessa ympäristössä. Terveysrekistereistä peräisin oleva tieto yhdistetään genomitietoon tutkimustunnisteen avulla.

Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus lisätä tietämystäsi FinnGenistä viihdyttävällä ja informatiivisella tavalla!

Pystytkö kuvittelemaan, miltä näyttää suurten ihmisjoukkojen geneettinen monimuotoisuus, tai hahmottamaan geenien sijaintia kromosomeissa suhteessa toisiin geeneihin?
Olemme yhdessä Aalto-yliopiston informaatiomuotoilun osaajien kanssa luoneet uuden helppokäyttöisen ja mukaansatempaavan viestintäkanavan. Skrollaile interaktiivisella verkkosivustollamme tutustuaksesi tarkemmin FinnGen-tutkimushankkeeseen ja sen tavoitteisiin, vaiheisiin sekä merkitykseen niin Suomessa kuin ympäri maailman.
""

Suomalaiset biopankit ovat mukana FinnGen-tutkimuksessa.

Jokainen suomalainen voi olla osa tutkimusta antamalla suostumuksen oman näytteensä tallettamisesta biopankkiin.
Näytteitä käytettävissä
629 000
Tavoiteltu näytemäärä vuoteen 2023 mennessä 520 000.
Tämänhetkinen tutkimusaineisto
520 210
yhdistetty genomi- ja terveysrekisteritieto

Ajankohtaista

Suomessa toteutetussa kaikkien aikojen suurimmassa raskausdiabeteksen geenitutkimuksessa on löydetty yhdeksän tähän vakavaan ja yleiseen raskauskomplikaatioon liittyvää uutta geenialuetta. Tulokset paljastavat diabeteksen kehittymiseen liittyviä, aiemmin tuntemattomia fysiologisia mekanismeja erityisesti aivoissa.
Suomessa toteutettu tutkimus osoittaa, että suolistosyöpien perinnöllistä riskiarviota ja seulontaa voitaisiin tehostaa huomioimalla geneettisten riskitekijöiden yhteisvaikutus.