Hankkeessa mukana

FinnGen-hanke perustuu poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen yhteistyöhon. Hankkeeseen osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, biopankit, lääkeyritykset, Business Finland, suomalainen terveysteollisuus sekä toivottavasti sadat tuhannet suomalaiset.

Kaavio, jossa kansalaiset ovat keskiössä ja ympyrän kehällä on esitetty hankkeessa mukana ovat tahot: lääkeyritykset, sairaanhoitopiirit, sairaalat, yliopistot, biopankit, suomalaiset terveysalan PK-yritykset ja Business Finland
Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan

Uudet lääkkeet ovat aina lääketeollisuuden kehittämiä. FinnGen-tutkimuksessa ovat mukana kaikki lääkekehitykseen osallistuvat osapuolet. Tutkimuksen ansiosta tahot tekevät avoimesti ja aidosti yhteistyötä.

Yhteistyöllä uusien löytöjen tekeminen ja hoitojen kehittäminen nopeutuu.

 

Hankkeen vastuu- ja koordinaatiotahot

Hanketta johtaa Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), HiLIFE, koordinoi hankkeen tutkimusprojektiosiota. Helsingin Biopankki (HUS) koordinoi biopankkien näytekeräyksiä ja THL rekisteritietojen käsittelyä.

Vastuuorganisaatioiden logot: Helsingin yliopisto/FIMM, HUS/Helsingin biopankki ja THL/THL biopankki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanketta rahoittaa:

Business Finland 

Business Finlandin logo

 

 

 

sekä seuraavat tutkimushankkeen osapuolet:

AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer ja Sanofi.

Edellä lueteltujen tutkimusta rahoittavien lääkeyritysten logot

Hankkeessa ovat mukana Biopankkien osuuskunta FINBB ja seuraavat suomalaiset biopankit ja niiden taustaorganisaatiot:

Biopankki

Konsortiosopimuksen allekirjoittanut biopankin taustaorganisaatio

Biopankin logo

Auria Biopankki

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Turun Yliopisto

Aurian logo

Pohjois-Suomen biopankki Borealis

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Oulun yliopisto 

Borealis logo

Arctic Biopankki

Oulun yliopisto Arctic Biopankin logo suomeksi

Keski-Suomen Biopankki

Keski-Suomen hyvinvointialue

Jyväskylän yliopisto

Keski-Suomen Biopankin logo

Tampereen Biopankki

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tampereen yliopisto

Tampereen biopankin logo

Itä-Suomen biopankki

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen biopankin logo

Helsingin Biopankki

HUS 

Helsingin biopankki logo

THL Biopankki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) THL Biopankin logo

Veripalvelun Biopankki

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu Veripalvelun biopankin logo

FHRB Biopankki 

   

Suomen Hematologiyhdistys ry

FHRB Biopankin logo

Biopankkien Osuuskunta (FINBB)

  FINBB:n logo