Hankkeessa mukana

FinnGen-hanke perustuu poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen yhteistyöhon. Hankkeeseen osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, biopankit, lääkeyritykset, Business Finland, suomalainen terveysteollisuus sekä toivottavasti sadat tuhannet suomalaiset.

Kaavio, jossa kansalaiset ovat keskiössä ja ympyrän kehällä on esitetty hankkeessa mukana ovat tahot: lääkeyritykset, sairaanhoitopiirit, sairaalat, yliopistot, biopankit, suomalaiset terveysalan PK-yritykset ja Business Finland
Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan

Uudet lääkkeet ovat aina lääketeollisuuden kehittämiä. FinnGen-tutkimuksessa ovat mukana kaikki lääkekehitykseen osallistuvat osapuolet. Tutkimuksen ansiosta tahot tekevät avoimesti ja aidosti yhteistyötä.

Yhteistyöllä uusien löytöjen tekeminen ja hoitojen kehittäminen nopeutuu.

 

Hankkeen vastuu- ja koordinaatiotahot

Hanketta johtaa Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), HiLIFE, koordinoi hankkeen tutkimusprojektiosiota. Helsingin Biopankki (HUS) koordinoi biopankkien näytekeräyksiä ja THL rekisteritietojen käsittelyä.

Vastuuorganisaatioiden logot: Helsingin yliopisto/FIMM, HUS/Helsingin biopankki ja THL/THL biopankki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanketta rahoittaa:

Business Finland 

Business Finlandin logo

 

 

 

sekä seuraavat tutkimushankkeen osapuolet:

AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer ja Sanofi.

Edellä lueteltujen tutkimusta rahoittavien lääkeyritysten logot

Hankkeessa ovat mukana Biopankkien osuuskunta FINBB ja seuraavat suomalaiset biopankit ja niiden taustaorganisaatiot:

 

Auria Biopankki

 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Turun Yliopisto

Aurian logo

 

 

 

 

 

Pohjois-Suomen biopankki Borealis

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Oulun yliopisto 

Borealis logo

 

 

 

 

Arctic Biopankki

 • Oulun yliopisto 

Arctic Biopankin logo suomeksi

 

 

 

 

 

Keski-Suomen Biopankki

 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Jyväskylän yliopisto

Keski-Suomen Biopankin logo

 

 

 

 

Tampereen Biopankki

 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Tampereen yliopisto

Tampereen biopankin logo

 

 

 

Itä-Suomen biopankki

 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen biopankin logo

 

 

 

 

Helsingin Biopankki

 • HUS

Helsingin biopankki logo

 

 

 

 

THL Biopankki

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

THL Biopankin logo

 

 

 

Veripalvelun Biopankki

 • Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

Veripalvelun biopankin logo

 

 

FHRB Biopankki 

 • Suomen hematologinen rekisteri (SHR)

FHRB Biopankin logo

 

 

 

 

 

 

Biopankkien Osuuskunta (FINBB)

FINBB:n logo

 

 

 

 

Kuvassa luetellut biopankkien taustaorganisaatiot löydät myös tämän linkin takaa.