Hankkeessa mukana

FinnGen-hanke perustuu poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen yhteistyöhon. Hankkeeseen osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, biopankit, lääkeyritykset, Business Finland, suomalainen terveysteollisuus sekä toivottavasti sadat tuhannet suomalaiset.

Kaavio, jossa kansalaiset ovat keskiössä ja ympyrän kehällä on esitetty hankkeessa mukana ovat tahot: lääkeyritykset, sairaanhoitopiirit, sairaalat, yliopistot, biopankit, suomalaiset terveysalan PK-yritykset ja Business Finland
Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan

Uudet lääkkeet ovat aina lääketeollisuuden kehittämiä. FinnGen-tutkimuksessa ovat mukana kaikki lääkekehitykseen osallistuvat osapuolet. Tutkimuksen ansiosta tahot tekevät avoimesti ja aidosti yhteistyötä.

Yhteistyöllä uusien löytöjen tekeminen ja hoitojen kehittäminen nopeutuu.

 

Hankkeen vastuu- ja koordinaatiotahot

Hanketta johtaa Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), HiLIFE, koordinoi hankkeen tutkimusprojektiosiota. Helsingin Biopankki (HUS) koordinoi biopankkien näytekeräyksiä ja THL rekisteritietojen käsittelyä.

Vastuuorganisaatioiden logot: Helsingin yliopisto/FIMM, HUS/Helsingin biopankki ja THL/THL biopankki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanketta rahoittaa:

Business Finland 

Business Finlandin logo

 

 

 

sekä seuraavat tutkimushankkeen osapuolet:

AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer ja Sanofi.

Edellä lueteltujen tutkimusta rahoittavien lääkeyritysten logot

Hankkeessa ovat mukana Biopankkien osuuskunta FINBB ja seuraavat suomalaiset biopankit ja niiden taustaorganisaatiot:

  • Auria Biopankki 
  • Helsingin Biopankki
  • Hematologinen Biopankki
  • Itä-Suomen Biopankki
  • Keski-Suomen Biopankki
  • Pohjois-Suomen biopankki Borealis
  • Tampereen Biopankki
  • THL Biopankki
  • Veripalvelun Biopankki

Mukana olevien biopankkien logot ja lista kunkin biopankin taustaorganisaatioista. Tieto taustaorganisaatioista löytyy kuvan alla olevasta linkistä.

Kuvassa luetellut biopankkien taustaorganisaatiot löydät myös tämän linkin takaa.