Miksi Suomessa?

Suomessa on ainutlaatuiset edellytykset tehdä genomitietoa ja kansallisia terveydenhuollon rekistereitä hyödyntävää tutkimusta.
Maailman kartta, jossa Suomi korostettu sinisellä. Suomessa on: biopankkijärjestelmä, julkinen terveydenhuolto, henkilötunnusjärjestelmä, tutkimusta helpottava geeniperimä ja mahdollisuus kutsua osallistujia takaisin uusiin tutkimuksiin.
Suomessa on ainutlaatuiset edellytykset laajamittaiseen genomitutkimukseen

Hanke toteutetaan Suomessa, koska Suomi on yksi harvoista maista, joissa on mahdollista yhdistää suuri näytekohortti, lääketieteellistä tutkimusta helpottava geeniperimä ja laajat kansalliset digitaaliset rekisteritiedot sekä biolääketieteellinen huippuosaaminen. Projektin toteuttamista juuri Suomessa puoltavat myös tutkimuksen tekemistä edistävä lainsäädäntö, korkeatasoinen tutkimus sekä positiivinen asenneympäristö tutkimukselle ja biopankkitoiminnalle.

 

FinnGen kansainvälisessä kentässä

Muutamia FinnGen-hankkeen kaltaisia, samaa suuruusluokkaa olevia tutkimuksia on jo toteutettu tai valmisteilla. Tunnetuin niistä on Iso-Britannian UK Biobank. UK Biopankkiin on rekrytoitu 500 000 osallistujaa, jotka ovat luovuttaneet tutkijoiden käyttöön näytteitä ja tietoja omasta terveydentilastaan ja sitoutuneet siihen, että heidän terveydentilaansa voidaan seurata myös jatkossa. Myös UK Biopankissa osallistujien genomitietoa yhdistetään terveystietoihin. Toisin kuin FinnGen-hankkeessa, tiedot on päätetty avata vapaasti kansainvälisen tutkimusyhteisön hyödynnettäväksi.

FinnGen-projektin etuina UK Biopankkiin nähden ovat suomalaisten lääketieteellistä tutkimusta helpottava geeniperimä ja laajat kansalliset digitaaliset rekisteritiedot. Lääketieteellisen tutkimuksen kannalta on myös oleellista, että osallistujien joukossa on tarpeeksi erilaisia sairauksia sairastavia potilaita. Suomalaisista biopankeista suurin osa kerää suostumuksia nimenomaan sairaalakäyntien yhteydessä ja siksi potilaiden osuus on selvästi suurempi kuin pääasiassa perusterveitä henkilöitä rekrytoineessa UK Biopankissa.

Muita maailmalla käynnissä olevia hankkeita ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen NIH-rahoituksen turvin käynnistetty ”All of Us” hanke, jossa tavoitellaan miljoonaa osallistujaa, Tarton yliopiston koordinoima Viron biopankki (Eesti geenivaramu) ja Islannin geenipankki, jonka lääkeyritys Amgen omistaa.