Kutsututkimus

FinnGen hyödyntää tutkimuksessa biopankkinäytteestä tuotettua genomitietoa sekä kansallisistä terveysrekistereistä saatavaa terveyteen liittyvää tietoa. Kaikkea terveystutkimuksen kannalta oleellista tietoa ei ole kuitenkaan saatavilla näistä lähteistä. Tämän takia FinnGen kutsuu kevään 2021 aikana 6000 osallistujaa uusiin tutkimusosioihin, joissa kartoitetaan tarkemmin elämän erilaisiin osa-alueisiin liittyviä seikkoja.

FinnGen hyödyntää tutkimuksessa biopankkinäytteestä tuotettua genomitietoa (perimää koskevaa tietoa) sekä sosiaali- ja terveysalan rekistereistä saatavaa terveyteen liittyvää tietoa. Koska kaikkea terveystutkimuksen kannalta oleellista tietoa ei ole saatavilla kansallisista terveysrekistereistä, FinnGen kutsuukin nyt osallistujia uusiin tutkimusosioihin, joissa kartoitetaan tarkemmin elämän erilaisiin osa-alueisiin liittyviä seikkoja. Näihin lukeutuvat mm. terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä kysely sekä kokoelma toiminnallisia testejä. Kumpikin osio tehdään sähköisesti OmaBiopankki-palvelun kautta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun FinnGen kutsuu osallistujia antamaan tietoja. Kutsuttavat ovat yli 18-vuotiaita Suomessa asuvia henkilöitä. Jokaisesta kutsuttavasta on jo genomi- ja terveystietoja FinnGen-tutkimuksessa ja he ovat antaneet biopankkisuostumuksessaan biopankille luvan olla heihin yhteydessä. FinnGen-tutkijoilla ei ole kutsuttavien tunniste- tai yhteystietoja, joten kutsut toimitetaan biopankin kautta. 

Nyt kerättävällä uudella tiedolla tarkoituksemme on selvittää, miten elämäntavat, henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset yhdessä geneettisten tekijöiden kanssa vaikuttavat sairastumisriskiin ja mahdollisten sairauksien kulkuun. Kerätty tieto yhdistetään yhdessä kaikkien muiden osallistuneiden tiedon kanssa tietoturvalliseen analyysiympäristöön. Analyysiympäristössä nimetyt tutkijat etsivät korrelaatioita geenitiedon, tässä tutkimuksessa kerätyn elämäntapa- ja henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä sairastumisriskin ja sairauksien kulun kanssa.

Tutkimusmenetelmät ja kysymyksenasettelut tässä FinnGenin lisätutkimuksessa ovat samat kuin FinnGen tutkimuksen muissakin osioissa, ja perustuvat geenivariaatioiden sekä sairaus- ja terveystietojen väliseen tilastolliseen analyysiin.

 

Lisätietoja saat tutkittaville tarkoitetusta tiedotteestaTutkimussuostumus annetaan sähköisesti OmaBiopankki-palvelussa ennen osallistumista. Halutessasi voit ladata kopion suostumuksesta täältä.