Resultaten av analyser som omfattar 120 000 kvinnor som deltagit i FinnGen-forskningsprojektet visar att den ärftliga risken för bröstcancer borde bedömas mer helhetsmässigt än idag. Vid behandlingen och förebyggandet av ärftlig bröstcancer beaktas för närvarande endast enskilda genetiska defekter. Med hjälp av mer omfattande genomdata skulle man kunna identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer mera träffsäkert. Genomdata kunde användas i synnerhet vid bedömningen av sjukdomsrisken hos nära släktingar till den insjuknade kvinnan.
Finländska forskare visar i en färsk studie att omfattande genomdata är till nytta vid bedömning av risken för att insjukna i hjärtsjukdomar, diabetes och vanliga typer av cancer. Studien baserar sig på forskningsprojektet FinnGen som omfattar över 135 000 finländare. Resultaten visar att verktyg som inkluderar genomdata kan identifiera personer med hög risk att insjukna mera träffsäkert än de metoder som för tillfället används inom hälso- och sjukvården.
GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen. FinnGen är ett omfattande gemensamt forskningsprojekt för offentlig och privat sektor med syfte att producera genetisk information om en halv miljon finländare som lämnat biobanksprov. Att kombinera genom- och hälsodata ger möjligheter att göra de vetenskapliga genombrott som undersökningen siktar på, öka förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomar och utveckla nya behandlingsmetoder.
Ett nytt, unikt forskningsprojekt som kan hjälpa oss förstå sjukdomsorsaker och möjliga behandlingsformer ska påbörjas i Finland. I FinnGen-forskningen utnyttjas prov som samlas in av alla finska biobanker, och målet är att inkludera 500 000 finländare i forskningen. Forskningsprojektet beräknas ta sex år och har en budget på närmare 60 miljoner euro.