En ny sorts finländsk studie har undersökt sambandet mellan tillväxtförhållandena under fostertiden och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder. Resultaten understryker betydelsen av gemensamma genetiska faktorer mellan modern och barnet.
En studie genomförd i Finland visar att den ärftliga riskbedömningen och screeningen av tarmcancer kan förbättras genom att beakta samverkan av genetiska riskfaktorer.
I det största genomförda genetiska forskningsprojektet om graviditetsdiabetes som genomfördes i Finland har nio nya genområden upptäckts som är kopplade till denna allvarliga och vanliga komplikation under graviditet. Resultaten avslöjar tidigare okända fysiologiska mekanismer, särskilt i hjärnan, som är kopplade till utvecklingen av diabetes.
Ett visst fel i myocilin-genen som orsakar glaukom är vanligare i Finland än i andra länder, enligt en nyligen avlagd doktorsavhandling som använder data från FinnGen-studien.
Vi samarbetade med experter inom datavisualisering från Aalto universitetet för att gemensamt skapa en ny tillgänglig och engagerande kommunikationsresurs. Bläddra igenom webbplatsen för att lära dig mer om FinnGen-projektet, dess mål, processer och dess påverkan i Finland och runt om i världen. Missa inte detta – utforska nu och vidga dina vyer!
Innehållet och presentationerna från FinnGen-evenemanget som vi ordnade i Tiedekulma i slutet av september finns nu tillgängliga i inspelningsformat. Tack så mycket för alla som deltog, både på plats och via livestreamen!
FinnGen-forskningsprojekt har lyckats med sitt huvudsyfte och producerat genomdata för en halv miljon finländare. I projektet har tusentals olika sjukdomars genetiska bakgrund i vår population forskats. Nästa ambitiösa syfte är att ta reda på hur gener påverkar framskridandet och prognosen av sjukdomar. En finansiering på över 50 miljoner euro har beviljats till detta.
FinnGens aktiva provinsamlingsfas har avslutats. Välkommen till Helsingfors universitets Tankehörna för att höra mer om hurdant forskningsmaterial som har skapats, vilka forskningsgenombrott som redan har gjorts med hjälp av det, hur den producerade genominformationen kan utnyttjas inom hälsovården via biobanker och vad som kommer att hända i projektet under de kommande fyra åren. Kvällen avslutas med en paneldebatt som ger ett samhälleligt perspektiv på ämnet. Evenemanget är på finska.
FinnGens forskningsmaterial med målet att nå 500 000 deltagare har samlats in enligt tidtabell. Vi tackar alla finska biobanksprovsgivare för att ha möjliggjort medicinsk forskning och biobankerna för deras utmärkta samarbete under de senaste sex åren!
Hundratals personer som tidigare deltog i tvillingstudien vid Helsingfors universitet kallas genom THL Biobanken för en ny studie med syfte att utveckla metoder för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom.