Ledning

Förverkligandet och framskridandet av studien övervakas av en styrgrupp och av en vetenskaplig kommittee. Alla organisationer som är med i studien är representerade i dessa.
Gruppbild av FinnGen forskare, Helsinki 2019
Hundratals forskare deltar i FinnGen studien

FinnGen-studiens styrgruppen bestämmer om centrala saker angående studien och följer framskridandet av den. 

Professor Aarno Palotie är FinnGen-studiens forskningschef. Han svarar för studiens vetenskapliga riktlinjer och framskridandet av projektet. För studien har grundats en vetenskaplig styrgrupp som består av medlemmar från alla organisationer som deltar i studien.

Projektchef för studien är Docent Anu Jalanko och FD Mervi Aavikko som svarar för projektets administration och övervakar det praktiska förverkligande av projektet. 

För det praktiska förverkligande av projektet har grundats åtta olika arbetsgrupper (team). I studien jobbar flera tiotal personer.