Ledning

Förverkligandet och framskridandet av studien övervakas av en styrgrupp och av en vetenskaplig kommitté. Alla organisationer som är med i studien är representerade i dessa.
Ett gruppfoto av deltagarna i FinnGen F2F-mötet i San Francisco 2023.
Ett gruppfoto från FinnGen F2F-mötet i San Francisco 2023.

FinnGen-studiens styrgrupp bestämmer om centrala saker angående studien och följer framskridandet av den. 

Professor Aarno Palotie är FinnGen-studiens forskningsdirektör. Han svarar för studiens vetenskapliga riktlinjer och framskridandet av projektet. För studien har grundats en vetenskaplig kommitté som består av medlemmar från alla organisationer som deltar i studien.

Projektchefer är FD Mervi Aavikko, FD Helen Cooper och Denise Öller. FD Risto Kajanne är FinnGens projektkoordinator och FD Mari Kaunisto är kommunikationsdirektör. 

För det praktiska förverkligandet av projektet har grundats åtta olika arbetsgrupper (team). I studien jobbar flera tiotal personer.