Ledning

Förverkligandet och framskridandet av studien övervakas av en styrgrupp och av en vetenskaplig kommittee. Alla organisationer som är med i studien är representerade i dessa. Till FinnGen-studiens styrgruppen hör 17 medlemmar. Styrgruppen bestämmer om centrala saker angående studien och följer framskridandet av den.

Professor Aarno Palotie är FinnGen-studiens forskningschef. Han svarar för studiens vetenskapliga riktlinjer och framskridandet av projektet. För studien har grundats en vetenskaplig styrgrupp som består av 16 medlemmar från alla organisationer som deltar i studien.

Projektchef för studien är Docent Anu Jalanko som svarar för projektets administration och övervakar det praktiska förverkligande av projektet. Projektkoordinator för studien FD Ulrike Lyhs och FD Mari Kaunisto har hand om informering om studien.      

För det praktiska förverkligande av projektet har grundats åtta olika arbetsgrupper (team). I studien jobbar sammanlagt ett tjugotal personer.