Deltagande

Att delta i denna studie och annan biobanksforskning är frivilligt och samtycket kan även när som helst återkallas.
En äldre kvinna med stavgång.
I FinnGen-studien utnyttjas prov från biobanker.

I FinnGen-studien utnyttjas prov från biobanker. Prover och uppgifter från personer som gett sitt samtycke samlas i biobanker för medicinsk forskning. Prover som samlas i biobanker insamlas inte endast för en specifik studie, utan också för olika framtida forskningsbehov.

Alla finländska biobanker är med i FinnGen-studien. Prover från alla som redan gett sitt samtycke till en biobank kommer med stor sannolikhet att användas i FinnGen-studien. Uppdaterad information om deltagande i biobanksforskning finns på biobankernas webbsida.

Du kan ge ditt samtycke elektronisk till alla sjukvårdsdistrikts biobanker. De som deltagit i THL:s befolkningsundersökningar får ett inbjudningsbrev hem. I samman med detta kan också ett biobank samtycke ha bets. På vissa orter är det möjligt att ge biobanksprov också i samband med blodgivning

Biobakssamtycket kan återkallas när som helst utan att ange skäl. Återkallandet ska ske skriftligen enligt varje biobanks anvisningar. Biobankernas kontaktuppgifter finns här.

Hur vet jag om mitt prov är med i studien?

Enligt biobankslagen har den som gett biobankssamtycke rätt att veta vad deras prov använts till. Förfrågan kan göras genom att kontakta den biobank där samtycket  lämnats, eller den ort där du har gett prov. Detta eftersom det än så länge inte finns biobanksprovsregister som täcker hela Finland.

Förutom nya prover kommer projektet att använda prover som tidigare samlats in av Hematologiska biobanken* och följande provmaterial som överförts till THL Biobank, Helsinki Biobank, Auria Biobank, Östra Finlands Biobank eller Arctic Biobank:

 • Botniaprojektet
 • Den nationella undersökningen FINRISKI
 • Undersökningarna Hälsa 2000 och Hälsa 2011
 • Psykiatriska familjundersökning (THL)*
 • Diabetes undersökningen (THL)
 • Helsingfors universitets migren genforsknings material
 • Helsingfors universitets tvillingforskning material
 • Helsinki Heart Study
 • Corogene (HUS)
 • FINNAKI (HUS)
 • Finska IPF (idiopatisk lungfibros)
 • SETTI undersökning (THL)
 • Norra Finlands födelsekohorter (NFBC66, NFBC86)
 • Norra Finlands kohorter Oulu1935 & Oulu1945
 • FUSION (diabetes typ 2 forskning)
 • Direva (Österbottens välfärdsområdes diabetesregister)
 • Östra Finlands Biobank (aneurysm, ADGEN, KBCP, NPH, L-MCI, Nomod och IIH S100B)

Följände forskningskohorter (med biobank samtycke) är också användas i FinnGen-studien:

 • SUPER
 • GeneRISK
 • FinHälsa
 • Fin-HIT (Hälsa i Tonåren), Folkhälsans forskningscentrum

* Prover kan endast användas för en begränsad forskningsdesign med samtycke.