Med i projektet

I FinnGen-projektet görs exceptionellt brett och öppet samarbete, där universitet, sjukvårdsdistrikt, sjukhus, THL, biobanker, läkemedelsföretag, finsk hälsoindustri – och förhoppningsvis många finländare – deltar.

Nya läkemedel utvecklas alltid av läkemedelsindustrin. Alla parter som deltar i läkemedelsutveckling är med i FinnGen-studien. Tack vare studien samarbetar de olika parterna öppet och genuint. Genom samarbetet påskyndas upptäckt och utveckling av nya innovationer.

Projektets ansvariga organisationer:

Logotyper för projektets ansvariga organisationer: Helsingfors Universitet/FIMM, HUS/Helsingfors Biobank, THL/THL Biobank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet finansieras av:

 

Business Finland

 

och de följande forskningsparterna:

AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Squibb, Genentech (en del av Roche-koncernen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD/Merck, Novartis, Pfizer och Sanofi.

Logotyper för projektets finansiering forskningspartner (anges ovan)

 

FINBB Finska Biobankandelslaget, följande finländska biobanker och deras bakgrundsorganisationer:

Biobank

Biobankens bakgrundsinstitution som har undertecknat konsortieavtalet

Biobankens logo 

Auria Biobank

Egentliga Finlands välfärdsområde

Åbo universitet

Auria Biobanks logo

Norra Finlands Biobank Borealis

Norra Österbottens välfärdsområde

Uleåborgs universitet

Biobank Borealis logo

Arctic Biobank

Uleåborgs universitet Arctic Biobanks logo på finska

Mellersta Finlands Biobank

Mellersta Finlands välfärdsområde

Jyväskylä Universitet

Mellersta Finlands Biobanks logo på finska

Tammerfors Biobank

Birkalands välfärdsområde

Tammerfors universitet

Tammerfors Biobanks logo på finska

Östra Finlands Biobank

Norra Savolax välfärdsområde

Östra Finlands universitet

Östra Finlands biobanks logo på finska

Helsingfors Biobank

HUS, Helsingfors universitet

Helsingfors biobanks logo

THL Biobank

Institutet för hälsa och välfärd (THL) THL biobanks logo

Blodtjänsts biobank

Finlands Röda Kors Blodtjänst Blodtjänst biobanks logo

FHRB-biobank

Hematologföreningen i Finland

FHRB-biobanks logo

Finska Biobanksandelslaget – FINBB

  .FINBB:n logo