Med i projektet

I FinnGen-projektet görs exceptionellt brett och öppet samarbete, där universitet, sjukvårdsdistrikt, sjukhus, THL, biobanker, läkemedelsföretag, finsk hälsoindustri – och förhoppningsvis många finländare – deltar.

Nya läkemedel utvecklas alltid av läkemedelsindustrin. Alla parter som deltar i läkemedelsutveckling är med i FinnGen-studien. Tack vare studien samarbetar de olika parterna öppet och genuint. Genom samarbetet påskyndas upptäckt och utveckling av nya innovationer.

Projektets ansvariga organisationer:

Logotyper för projektets ansvariga organisationer: Helsingfors Universitet/FIMM, HUS/Helsingfors Biobank, THL/THL Biobank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet finansieras av:

 

Business Finland

 

och de följande forskningsparterna:

AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Squibb, Genentech (en del av Roche-koncernen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD/Merck, Novartis, Pfizer och Sanofi.

Logotyper för projektets finansiering forskningspartner (anges ovan)

 

FINBB Finska Biobankandelslaget, följande finländska biobanker och deras bakgrundsorganisationer:

 

Auria Biobank

 • Egentliga Finlands välfärdsområde
 • Åbo universitet

Auria Biobanks logo

 

 

 

 

Norra Finlands Biobank Borealis

 • Norra Österbottens välfärdsområde
 • Uleåborgs universitet

Biobank Borealis logo

 

 

 

 

 

 

Arctic Biobank

 • Uleåborgs universitet

Arctic Biobanks logo på finska

 

 

 

 

 

Mellersta Finlands Biobank

 • Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Jyväskylä Universitet

Mellersta Finlands Biobanks logo på finska

 

 

 

 

 

Tammerfors Biobank

 • Birkalands välfärdsområde
 • Tammerfors universitet

Tammerfors Biobanks logo på finska

 

 

 

Östra Finlands Biobank

 • Norra Savolax välfärdsområde
 • Östra Finlands universitet

Östra Finlands biobanks logo på finska

 

 

 

 

Helsingfors Biobank

 • HUS

Helsingfors biobanks logo

 

 

 

 

THL Biobank

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)

THL biobanks logo

 

 

 

 

Blodtjänsts biobank

 • Finlands Röda Kors Blodtjänst

Blodtjänst biobanks logo

 

 

 

 

FHRB-biobank

 • Finlands hematologiska register

FHRB-biobanks logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om biobankernas värdorganisationer här.