Med i projektet

I FinnGen-projektet görs exceptionellt brett och öppet samarbete, där universitet, sjukvårdsdistrikt, sjukhus, THL, biobanker, läkemedelsföretag, finsk hälsoindustri – och förhoppningsvis många finländare – deltar.

Nya läkemedel utvecklas alltid av läkemedelsindustrin. Alla parter som deltar i läkemedelsutveckling är med i FinnGen-studien. Tack vare studien samarbetar de olika parterna öppet och genuint. Genom samarbetet påskyndas upptäckt och utveckling av nya innovationer.

Projektets ansvariga organizationer:

 

Ansvariga organizationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets finansiärer:

 

Business Finland

 

och finansiering forskningpartner

Funding partners

 

Finländska biobanker och deras bakgrundorganisationer:

 

Finländska biobanker