FinnGen-forskningsprojektet har nått en viktig milstolpe. Helsingfors biobank, som koordinerar insamlingen av prover, rapporterade i januari att antalet tillgängliga prover för projektet nu överstiger 500 000! Stort tack går till både biobankernas kunniga och engagerade personal och särskilt till alla de finländare som är villiga att stödja medicinsk forskning genom att donera sina biobanksprover. 
Följer du oss redan på Twitter? Under december månad kommer vi att berätta på vårt konto om de senaste forskningsresultaten som har producerats med hjälp av FinnGen-data.
I Östra Finland börjar det första delprojektet inom FinnGen-studien. Där kallas deltagare in på plats för mer detaljerade fortsatta undersökningar. I projektet undersöks lämpliga metoder för att studera framsteg av Alzheimers sjukdom och mildare minnesstörningar. Målet är att förbättra diagnostisering av Alzheimer i tidigt skede och öka förståelsen för sjukdomens biologiska uppkomstmekanismer.
En omfattande studie baserad på data från FinnGen-databasen har identifierat fem genetiska riskfaktorer som ökar risken för sömnapné. Fyra av dessa är kopplade till övervikt. Det är den första genom breda studien som har undersökt den genetiska bakgrunden för sömnapné.
En internationell forskargrupp har upptäckt flera gener som ökar risken för livmoderhalscancer, varav tre också kunde verifieras i FinnGen-datan. De identifierade riskgenerna påverkar immunförsvaret och regleringen av celldelning.
FinnGen bjuder in 6000 deltagare som har lämnat biobanksprov att delta i nya tilläggsstudier. Det är fråga om den första tilläggsstudien inom FinnGen där deltagare direkt kontaktas via biobankerna. Studien utnyttjar den nya tjänsten MinBiobank.
Resultaten av analyser som omfattar 120 000 kvinnor som deltagit i FinnGen-forskningsprojektet visar att den ärftliga risken för bröstcancer borde bedömas mer helhetsmässigt än idag. Vid behandlingen och förebyggandet av ärftlig bröstcancer beaktas för närvarande endast enskilda genetiska defekter. Med hjälp av mer omfattande genomdata skulle man kunna identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer mera träffsäkert. Genomdata kunde användas i synnerhet vid bedömningen av sjukdomsrisken hos nära släktingar till den insjuknade kvinnan.
Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), vid Helsingfors universitet söker en klinisk koordinator för FinnGen-projektet. Kliniska koordinatorns uppgifter inkluderar bland annat planering av verksamheten för kliniska expertgrupper, samordning av forskningsprojekt, övervakning av framsteg samt rapportering tillsammans med kliniska experter och vetenskapliga ledaren.
Vi arrangerade evenemanget "FinnGen - Genforskning för individens och samhällets bästa", där huvudforskarna för FinnGen-projektet, representanter för biobanker och andra deltagande parter berättade om betydelsen av genforskning för medicinsk forskning och framtidens vård av patienter. Tillställningens inspelning är tillgänglig för visning fram till slutet av året.
EU-domstolen ogiltigförklarade det s.k. ”Privacy Shield”-arrangemanget i juli. FinnGen-projektet har vidtagit åtgärder för att bedöma hur beslutet påverkar deras verksamhet. Som ett resultat av beslutet kan överföring av information mellan EU och USA inte längre baseras på Privacy Shield-arrangemanget, men överföring av data på grund av så kallade standardavtalsklausuler är fortfarande tillåtet. FinnGens datatransfer till USA har skett och skedde redan före domstolens beslut i somras, baserat på standardavtalsklausuler.