Finansiering

FinnGen forskning finansieras av Business Finland och de läkemedelsföretag som deltar i projektet. Den totala finansieringen av projektet är mer än 92 miljoner euro.

Diagrammet nedan beskriver FinnGens utgifter. Informationen är baserad på realisering och prognos i december 2022. 38% av budgeten har använts för kostnaderna för insamling och bearbetning av biobanksprover. De näst största utgiftsposterna är relaterade till bearbetning och analys av forskningsdata (19 % av budgeten, främst personalkostnader) och framställning av genomdata med ThermoFishers genotypningschip (12 % av budgeten). Betydande summor har också investerats i IT-system och informationssäkerhet (11 % av budgeten).

Utgifter, diagram.

Den totala budgeten för projektet är mer än 85 miljoner euro. Cirka 20 miljoner euro av det kommer från Business Finland och resten från tretton internationella läkemedelsföretag: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol Myers Scibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics , MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi.