Finansiering

FinnGen forskning finansieras av Business Finland och de läkemedelsföretag som deltar i projektet. Den totala finansieringen för projektets första sex åren (FinnGen 1 och 2) var över 92 miljoner euro. Ytterligare finansiering för FinnGen 3-fasen är 52 miljoner euro.

Diagrammet nedan beskriver FinnGens utgifter under de första sex åren (FinnGen 1 och 2). Informationen är baserad på realisering och prognos i december 2022. 38% av budgeten har använts för kostnaderna för insamling och bearbetning av biobanksprover. De näst största utgiftsposterna är relaterade till bearbetning och analys av forskningsdata (19 % av budgeten, främst personalkostnader) och framställning av genomdata med ThermoFishers genotypningschip (12 % av budgeten). Betydande summor har också investerats i IT-system och informationssäkerhet (11 % av budgeten). Tillägget av forskningsmaterial (13%) täcker nya forskningsinitiativ som genomförts under FinnGen 2-fasen. Till dessa hör klinisk data som behövs för att undersöka specifika sjukdomsgrupper, data som behövs för att studera funktionen av utvalda finländska typiska varianter, pilotering av enkätundersökningar och en delstudie som fokuserar på Alzheimer's sjukdom.

Utgifter, diagram.

Den totala budgeten för projektet är ungefär 144 miljoner euro. Cirka 20 miljoner euro av det kommer från Business Finland och resten från tretton internationella läkemedelsföretag: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol Myers Scibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics , MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi.