Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplats https://www.finngen.fi/ och har upprättats 22.9.2020 (uppdaterats 9.11.2020). Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga. Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. De kritiska brister som upptäcktes då har avhjälpts. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen www.finngen.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier som krävs enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan.

 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  1. (WCAG 1.1.1) Vissa bilder och diagram i bilagor saknar textalternativ.
  2. (WCAG 1.3.1) Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare.
  3. (WCAG 1.3.1) Största delen av bilagorna har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur och det finns brister i tabellerna.

 

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. docx, pdf) som har publicerats före 23.9.2018
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020
  • innehåll i sociala medier som användarna själva har producerat

 

Vi har för­bun­dit oss till att för­bätt­ra de di­gi­ta­la tjäns­ter­nas till­gäng­lig­het

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet i vår 2020. De brister som upptäcktes då har avhjälpts. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och åtgärda bristen.

 

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Du kan ge respons om tillgängligheten per e-post finngen-info@helsinki.fi. Ge ditt meddelande en rubrik (Respons om tillgängligheten) och berätta i meddelandet vilken sida och hurdant problem det är fråga om. Vi svarar dig inom 14 dagar.

FinnGen-forskningsprojekt (Helsingfors universitet) ansvarar för webbplatsen www.finngen.fi:s tillgänglighet och hanteringen av responsen.

 

Tillsynen över tillgängligheten

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000