Aarno Palotie utnämnd till Årets docent 2024

Aarno Palotie, forskningsdirektör, docent i cellbiologi, doktor i medicinsk vetenskap och kirurgi, har utsetts till Årets docent 2024 vid Helsingfors universitet. Mottagaren av utmärkelsen utses av Docentföreningen vid Helsingfors universitet.
Foto av Aarno Palotie
Foto: Veikko Somerpuro

Ursprungliga källan av nyheten: Helsingfors universitet

Aarno Palotie har haft en lång och mycket framgångsrik karriär inom genetisk forskning. Hans decennielånga karriär omfattar genetiska upptäckter relaterade till sällsynta och vanliga sjukdomar, utveckling av diagnostiska tekniker, start och ledning av stora forskningskonsortier samt etablering och användning av omfattande datainsamlingar för att undersöka sjukdomars genetik.

Banbrytande genforskning

Palotie har haft en nyckelroll i forskningsframgången inom människogenetik i de nordiska länderna och som pionjär inom omfattande genomstudier som använder unika nordiska hälsoregisterdata för att forska om den vanliga sjukdomars genetiska bakgrund. Det mest betydande och största av projekten är FinnGen-projektet, som har samlat in och analyserat hälso- och genomdata från 520 000 finländare, vilket motsvarar cirka 10 procent av befolkningen. Det är därmed ett av de få så här stora projekten i världen.

FinnGen bygger på de hälsoregister som används i de nordiska länderna. Personnummer möjliggör kombinationen av diagnoskoder, sjukhusjournaler, recept och annan information från olika register. Detta i sin tur möjliggör att studera både vanliga och ovanliga ärftliga sjukdomar. 

Den andra pelaren som stöder projektet är Finlands unika befolkningsstruktur, där många genvarianter eller alleler, som är sällsynta i andra europeiska populationer, har berikats så att de kan identifieras och testas för sina effekter på hälsa och sjukdomar. Projektet har genererat många upptäckter och över 950 vetenskapliga publikationer.

Mer insikter om ärfligheten av mentala sjukdomar 

På sistone har Aarno Palotie fokuserat på mentala sjukdomars genetik, särskilt schizofreni och neurologiska utvecklingsstörningar. Detta intresse ledde till en annan stor studie, SUPER-studien, där över 10 000 patienter i Finland med psykosdiagnos rekryterades. Studien genomfördes i samarbete med Broad-institutets Stanley Center for Psychiatric Research-anstalten. 

Eftersom både schizofreni och intellektuell funktionsnedsättning är något vanligare i norra Finland, ger den tillgängliga datan möjlighet att undersöka patogena mekanismer för både sällsynta och vanliga neuropsykiatriska sjukdomar och utvecklingsrelaterade sjukdomar i nervsystemet.

Aarno Palotie fungerar för närvarande som forskningschef vid Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), som är en del av institutionen för livsvetenskaper, HiLIFE vid Helsingfors universitet. 

Sedan 2013 har han varit gruppledare vid Massachusetts General Hospital och är en associerad medlem vid Broad Institutet vid MIT och Harvard University. 

Till 1998 arbetade Palotie som professor (två år av en femårsperiod) och laboratorieläkare vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus. 

Under åren 1998–2004 var han professor vid UCLA:s avdelning för patologi och från 2004 till 2014 var han gästprofessor vid Broad Institutet vid MIT samt gruppchef vid Wellcome Trust Sanger Institutet i Cambridge från 2007 till 2013.