Finska biobanker är med i FinnGen-studien.

Varje finländare kan delta i studien genom att ge sitt samtycke till att en biobank får använda dina prov.
Tillgängliga prov
589 000
Eftersträvat antal prov fram till år 2023: 520 000
Befintligt forskningsmaterial
473 681
kombinerad genotyp- och hälsodata

Prov i biobankerna

I FinnGen projektet utnyttjas prov som samlats in av nästan alla finska biobanker. Datat från arvsanlagen eller genom-data kombineras med data som finns i register för den nationella hälsovården.

Kom med

Det behövs tusentals prov från olika områden i Finland. Svaret på vad som orsakar sjukdom och hälsa hos en individ fås bara genom att undersöka prov från stora mängder av människor. Också du kan delta genom att ge ditt prov och samtycke till en biobank.

Alla drar nytta

Datat som produceras i FinnGen-studien stannar i de Finska biobankerna där den i framtiden kan utnyttjas av hälsovården samt forskare och företag runt om i världen.

Öppet samarbete

FinnGen studien baserar sig på ett exceptionellt omfattande och öppet samarbete. I samarbetet deltar alla parter som deltar i utveckling av läkemedel. I och med samarbetet försnabbas upptäckten av nya fynd och behandlingar.

Varje finländare kan delta i studien

FinnGen-projektets viktigaste målsättning är att få ökad kunskap om sjukdomars orsaker och främja utveckling av individanpassade behandlingar.
Studien väntas tillbringar ny information som förbättrar hälso- och sjukvården. Detta möjliggörs genom att analysera ett stort antal prov. Därför år målsättningen att via biobankerna få en halv miljon finländare att delta.
Varje finländare kan delta i studien

Aktuellt

Resultaten av analyser som omfattar 120 000 kvinnor som deltagit i FinnGen-forskningsprojektet visar att den ärftliga risken för bröstcancer borde bedömas mer helhetsmässigt än idag. Vid behandlingen och förebyggandet av ärftlig bröstcancer beaktas för närvarande endast enskilda genetiska defekter. Med hjälp av mer omfattande genomdata skulle man kunna identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer mera träffsäkert. Genomdata kunde användas i synnerhet vid bedömningen av sjukdomsrisken hos nära släktingar till den insjuknade kvinnan.
Finländska forskare visar i en färsk studie att omfattande genomdata är till nytta vid bedömning av risken för att insjukna i hjärtsjukdomar, diabetes och vanliga typer av cancer. Studien baserar sig på forskningsprojektet FinnGen som omfattar över 135 000 finländare. Resultaten visar att verktyg som inkluderar genomdata kan identifiera personer med hög risk att insjukna mera träffsäkert än de metoder som för tillfället används inom hälso- och sjukvården.