Tutkimustuloksia

Tässä osiossa esittelemme tutkimustuloksia, jotka perustuvat kokonaan tai osittain FinnGen-tutkimusaineistoon ja jotka suomalaisten biopankkien osallistujat ovat mahdollistaneet. Alla kuvatut tutkimusesimerkit antavat hyvän käsityksen siitä, miten FinnGen-tutkimus auttaa lisäämään ymmärrystämme sairauksien geneettisistä riskitekijöistä ja tunnistamaan potentiaalisia uusia lääkekehityskohteita.
Suuri väkijoukko ihmisiä värikkäissä vaatteissa ja testosteronin molekyylirakenne.
Laajan suomalaisen biopankkitutkimuksen mukaan testosteronipitoisuuksien normaali vaihtelu aikuisiällä on yksilöllinen ominaisuus muiden joukossa, eikä sitä tulisi pitää pääasiallisena ulkonäön,...
Henkilö yrittää kuulla paremmin, pitäen kättä korvan takana.
FinnGen-tutkimusryhmä on tunnistanut 27 perinnöllistä riskitekijää kuuloluiden toimintaa häiritsevälle ja siten kuulon heikentymistä aiheuttavalle sairaudelle, otoskleroosille. Osa tunnistetuista...
""
FinnGen-geenitutkimuksessa on tunnistettu 50 suonikohjujen riskiin vaikuttavaa geenimuotoa, joista kaksi on erityisesti suomalaiselle väestölle tyypillisiä. Solujen välistä aukkoliitosta koodaavasta...
Sairas nuori nainen niistää nenäliinaan.
Laaja suomalainen geenitutkimus on tuottanut lisätietoa ylähengitysteiden infektioherkkyyteen vaikuttavista geneettisistä riskitekijöistä. Tulokset auttavat ymmärtämään yksilöllisiä eroja...
””
Suomalaistutkimus osoittaa, että perinnöllistä sairastumisriskiä selvitettäessä tarkin arvio saadaan huomioimalla sekä yksilön omat geneettiset riskitekijät että mahdollinen sukuhistoria.
""
Suomalaisvetoinen kansainvälinen tutkijaryhmä on tunnistanut useita uusia riskitekijöitä muistisairauksille. Tutkimuksessa saatiin vahvaa näyttöä autoimmuniteettiin liittyvien tautimekanismien...
Värikkäiden ihmishahmojen muodostamat keuhkot.
Suomalaisvetoinen kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt uusia harvinaiselle mutta vakavalle keuhkosairaudelle, idiopaattiselle keuhkofibroosille, altistavia geenimuotoja. Osa tunnistetuista...
Vanhanaikainen kellotaulu, taustalla syksyisiä lehtiä.
Yleisillä geenimuodoilla, jotka suurentavat sydän- ja verisuonitautien tai Alzheimerin taudin riskiä, on tutkimuksen mukaan väestötasolla merkittävä vaikutus menetettyjen terveiden elinvuosien...
Ihminen pitelee sydämenmuotoista vihreää lehteä sormiensa välissä.
Helsingin yliopiston johtamassa FinnGen-geenitutkimuksessa on tunnistettu suomalaiselle väestölle tyypillinen, sydäntaudeilta suojaava geenivariantti. Sen kantajilla on noin viidenneksen pienempi...
Nukkuva mies käyttää uniapnean hoitoon tarkoitettua CPAP-laitetta
Laaja FinnGen-aineistoon perustuva tutkimus on tunnistanut viisi uniapnealle altistavaa geneettistä riskitekijää, joista neljä on yhteydessä ylipainoon. Kyseessä on ensimmäinen genominlaajuisesti...