Perinnöllinen alttius parempaan lihasvoimaan voi suojata sairauksilta

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tutkimus osoitti, että parempaa lihasvoimaa tukeva geeniperimä ennustaa pienempää riskiä sairastua tyypillisimpiin kansansairauksiin ja pidempää elinikää. Kyseessä on kansainvälisesti tähän mennessä laajin perinnöllisen lihasvoiman ja sen yhteyttä sairastavuuteen käsittelevä tutkimus. Tutkimusaineistona oli yli 340 000 suomalaisen genomi- ja terveystiedot.
Nainen ja mies tekemässä kahvakuulaharjoitusta.
Kuva: Freepik.com

Uutisen alkuperäinen lähde: Jyväskylän yliopisto 

Lihasvoima ja etenkin käden puristusvoima voivat kuvata henkilön voimavaroja suojautua ikääntymisen myötä yleistyviltä sairauksilta ja toiminnanvajauksilta sekä kykyä selviytyä niistä. Lihasvoiman heikkeneminen ikääntyessä on yksilöllistä. Elintapojen lisäksi heikkenemisen nopeuteen vaikuttaa myös perimä 

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa selvisi, että henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius parempaan lihasvoimaan, on jonkin verran alhaisempi vaara sairastua tyypillisimpiin kansansairauksiin sekä pienempi riski kuolla ennenaikaisesti. Parempi perinnöllinen lihasvoima ei kuitenkaan ennakoinut parempaa selviytymistä akuuteista sairauksista.  

Vaikuttaa siltä, että parempaa lihasvoimaa tukeva perimä kuvastaa enemmän yksilön sisäistä kykyä ja kestävyyttä vastustaa patologisia muutoksia ikääntyessä kuin kykyä palautua tai toipua ennalleen vakavien terveyttä uhkaavien tapahtumien jälkeen, pohtii väitöskirjatutkija  Päivi Herranen  liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin ainutlaatuista väestöaineistoa 

Lihasvoimaan vaikuttavat monet tekijät, joita elintapojemme ja elinympäristömme lisäksi selittävät lukuisat eri geenimuunnokset, joilla yksittäin on hyvin pieni vaikutus lihasvoimaan. Tässä tutkimuksessa lihasvoiman perinnöllinen alttius määriteltiin muodostamalla lihasvoiman polygeeninen summa, joka kokoaa jopa satojen tuhansien geenimuunnosten yhteisvaikutuksen. Polygeenisen summan avulla voidaan vertailla osallistujia, joilla on poikkeuksellisen korkea tai matala perinnöllinen alttius parempaan lihasvoimaan ja tutkia sen yhteyksiä muun muassa sairauksiin.  

Pääsimme hyödyntämään tässä tutkimuksessa yli 340 000 suomalaisen miehen ja naisen genomi- ja terveystietoja.

Tietääksemme tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa lihasvoimaa tukevan perimän yhteyttä erilaisiin sairauksiin on tutkittu tässä mittakaavassa, Herranen kertoo. 

Lisätutkimusta elintapojen vaikutuksista tarvitaan vielä 

Tietoa lihasvoimaa tukevasta perimästä voidaan jatkossa hyödyntää perinteisen riskiarvioinnin rinnalla tunnistettaessa henkilöitä, joilla on erityisen korkea riski tyypillisimpiin kansansairauksiin ja terveysongelmiin. Lisätutkimusta aiheesta tarvitaan kuitenkin vielä. 

Näiden tulosten perusteella emme osaa sanoa, kuinka elämäntavat, kuten fyysinen aktiivisuus, muokkaavat ihmisen luontaista kykyä vastustaa sairauksia ja eroavatko elintapojen terveysvaikutukset eri henkilöillä perimän vuoksi, Herranen toteaa. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisesti ainutlaatuista FinnGen-aineistoa, joka on koottu suomalaisten biopankkien yhteistyönä. Aineisto koostui 342 443suomalaisesta, jotka ovat antaneet biopankkisuostumuksen ja -näytteen. Tutkittavat olivat iältään 40–108-vuotiaita ja heistä 53 % oli naisia. Tutkimukseen valitut sairausdiagnoosit perustuivat yleisimpiin kuolinsyihin sekä merkittävimpiin kansansairauksiin Suomessa. Valittuihin sairausdiagnooseihin kuuluivat yleisimmät kardiometaboliset- ja keuhkosairaudet, tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudosten sairaudet, kaatumiset ja murtumat, mielenterveys- ja kognitiiviset häiriöt, syövät sekä kokonaiskuolleisuus ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin. 

Tutkimus on toinen osajulkaisu Päivi Herrasen väitöskirjatutkimuksesta, jossa selvitetään, miten perimä ja ympäristötekijät erikseen ja yhdessä vaikuttavan biologiseen ikääntymiseen ja erityisesti lihasvoiman ja toimintakyvyn heikkenemiseen ikääntyessä. Tutkimus on osa GenActive-projektia, jota ovat rahoittaneet Suomen Akatemia sekä Juho Vainion ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöt. Projektia johtaa apulaisprofessori, akatemiatutkija Elina Sillanpää. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC), Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM)ja FinnGen-tutkimushankkeen kanssa. 

Alkuperäinen artikkeli: 

Herranen, P., Koivunen, K., Palviainen, T., FinnGen, Kujala, UM., Ripatti, S., Kaprio, J. & Sillanpää, E. (2024). Genome-wide polygenic score for muscle strength predicts risk for common diseases and lifespan: a prospective cohort study. The Journals of Gerontology Series A glae064, https://doi.org/10.1093/gerona/glae064