Hyödyt

FinnGen-tutkimuksen löydökset tulevat hyödyttämään sekä kansalaisia, tutkimusta, biopankkeja että liiketoimintaa – ja lopulta koko maailmaa.
Kaikki hyötyvät
Kaikki hyötyvät

Kansalaisen näkökulmasta FinnGen-hankkeen tärkein hyöty on sen ansiosta saatava lisätieto sairauksien syistä. Tutkimuksen pohjalta toivotaan kehitettävän luotettavampia ratkaisuja terveydenhoitoon, sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Tulevaisuuden yksilölliset hoidot ovat tehokkaampia, ihmisten ominaisuuksien mukaan räätälöityjä ja niillä on vähemmän sivuvaikutuksia. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa lääkeyritykset voivat kehittää uusia, yksilöllisiä ja/tai tehokkaampia lääkkeitä.

Tutkimuksen aikana tuotettu genomitieto jää suomalaisten biopankkien omistukseen ja on jatkossa  hyödynnettävissä uusiin lääketieteellisiin tutkimuksiin biopankkien omien lupaprosessien mukaisesti. Genomitieto on jatkossa käytettävissä terveydenhuollossa tukemassa mm. tautien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja yksilöllisiä hoitoratkaisuja.

Näin laajan näyte- ja genomitietoaineiston odotetaan houkuttelevan huippututkijoita Suomeen ja yhteistyöhön suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi projekti lisää suomalaisen osaamisen näkyvyyttä maailmalla ja edistää vetovoimaamme kansainvälisten yritysten tutkimuskumppanina. Näin FinnGen-hanke myös tukee osaltaan Suomen tavoitetta kehittyä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi genomitietoa hyödyntävälle terveydenhuollolle, huippututkimukselle ja globaalille liiketoiminnalle sekä terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskuksille.