Hyödyt

FinnGen-tutkimuksen löydökset tulevat hyödyttämään sekä kansalaisia, tutkimusta, biopankkeja että liiketoimintaa – ja lopulta koko maailmaa.
""
Kaikki hyötyvät

Kansalaisen näkökulmasta FinnGen-hankkeen tärkein hyöty on sen ansiosta saatava lisätieto sairauksien syistä. Tutkimuksen pohjalta toivotaan kehitettävän luotettavampia ratkaisuja terveydenhoitoon, sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Tulevaisuuden yksilölliset hoidot ovat tehokkaampia, ihmisten ominaisuuksien mukaan räätälöityjä ja niillä on vähemmän sivuvaikutuksia. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa lääkeyritykset voivat kehittää uusia, yksilöllisiä ja/tai tehokkaampia lääkkeitä.

Biopankeille on tärkeää se, että tutkimuksen aikana tuotettu genomitieto jää suomalaisten biopankkien omistukseen ja on jatkossa  hyödynnettävissä uusiin lääketieteellisiin tutkimuksiin biopankkien omien lupaprosessien mukaisesti. Genomitieto on tulevaisuudessa käytettävissä myös terveydenhuollossa tukemassa mm. tautien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja yksilöllisiä hoitoratkaisuja. Genomitiedon kerryttäminen ja tutkimuksen eteneminen avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti terveys- ja ohjelmistoalojen yrityksille Suomessa.

Tutkimukseen osallistuvien lääkeyritysten tavoittelema hyöty syntyy tutkimuksen tulosten kautta. Tällä hetkellä vain murto-osa lääkekehitysputkeen päätyvistä lääkeaineista pääsee markkinoille. Tutkimuksen myötä yritykset voivat saada lääkeaihioiden tehokkuuteen ja/tai turvallisuuteen liittyvää tietoa, jonka perusteella päätösten tekeminen jatkokehitykseen valittavista molekyyleistä helpottuu. Näin pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan lääkekehitystä.

Suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset hyötyvät FinnGen-hankkeesta myös pitkällä aikajänteellä. Näin laajan näyte- ja genomitietoaineiston odotetaan houkuttelevan huippututkijoita Suomeen ja yhteistyöhön suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimuksen tulostiedostot avataan vapaasti kansainvälisen tiedeyhteisön hyödynnettäväksi vuoden viiveellä. Tältä sivulta saat lisätietoja tulosten hyödyntämisestä.

Kaiken kaikkiaan tutkimushanke lisää suomalaisen osaamisen näkyvyyttä maailmalla ja edistää vetovoimaamme kansainvälisten yritysten tutkimuskumppanina. Näin FinnGen-hanke myös tukee osaltaan Suomen tavoitetta kehittyä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi genomitietoa hyödyntävälle terveydenhuollolle, huippututkimukselle ja globaalille liiketoiminnalle sekä terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskuksille.