Prov i biobankerna

I FinnGen projektet utnyttjas prov som samlats in av nästan alla finländska biobanker. Datat från arvsanlagen eller genomdata kombineras med data som finns i register för den nationella hälsovården.

Kom med

Det behövs tusentals prov från olika områden i Finland. Svaret på vad som orsakar sjukdom och hälsa hos en individ fås bara genom att undersöka prov från stora mängder av människor. Också du kan delta genom att ge ditt prov och samtycke till en biobank.

Alla drar nytta

Datan som produceras i FinnGen-studien stannar i de finländska biobankerna där den i framtiden kan utnyttjas av hälsovården samt forskare och företag runt om i världen.

Öppet samarbete

FinnGen studien baserar sig på ett exceptionellt omfattande och öppet samarbete. I samarbetet deltar alla parter som deltar i utveckling av läkemedel. I och med samarbetet försnabbas upptäckten av nya fynd och behandlingar.

Nu har du en utmärkt möjlighet att öka din kunskap om FinnGen på ett underhållande och informativt sätt!

Kan du föreställa dig mångfalden i genetisk variation bland stora befolkningsgrupper, eller kan du visualisera geners placering på kromosomerna i förhållande till andra gener?
Tillsammans med experter inom informationsdesign vid Aalto universitetet har vi skapat en ny, användarvänlig och engagerande kommunikationskanal. Bläddra på vår interaktiva webbplats för att utforska FinnGen-forskningsprojektet mer i detalj, inklusive dess mål, faser och betydelse både i Finland och globalt.
""

Aktuellt

En studie utförd vid Fakulteten för idrott och hälsovetenskap vid Jyväskylä universitet visade att en genetisk benägenhet för högre muskelstyrka förutspår en längre livslängd och en lägre risk för att utveckla vanliga sjukdomar. Detta är hittills den mest omfattande internationella studien om ärftlig muskelstyrka och dess relation till morbiditet. Genom- och hälsodata från över 340 000 finländare användes i forskningen.
Aarno Palotie, forskningsdirektör, docent i cellbiologi, doktor i medicinsk vetenskap och kirurgi, har utsetts till Årets docent 2024 vid Helsingfors universitet. Mottagaren av utmärkelsen utses av Docentföreningen vid Helsingfors universitet.

Finländska biobanker är med i FinnGen-studien.

Varje finländare kan delta i studien genom att ge sitt samtycke till att en biobank får använda dina prov.
Tillgängliga prov
629 000
Eftersträvat antal prov fram till år 2023: 520 000
Befintligt forskningsmaterial
520 210
kombinerad genotyp- och hälsodata