Arbetsgrupper

Mer än 40 personer arbetar i projektet. De flesta arbetar på Helsingfors universitet, Helsingfors Biobank (HUS) eller THL Biobank.

Nio arbetsgrupper har inrättats för den praktiska genomförandet av FinnGen-projektet. Grupper och deras teamledare finns i listan nedan.

 

Prov samlings teamet

Anu Loukola/HUS

Prov logistik teamet

Päivi Laiho/THL

Hälso register teamet

Minna Brunfeldt/THL

Kliniska teamet

Elisa Lahtela/HU

Trajektoria teamet

Mary Pat Reeve/HU

Genotypnings teamet

Kati Donner/HU

Kvalitets kontroll och imputations teamet

Priit Palta/HU

Analys teamet

Mitja Kurki/HU

iScience teamet

Timo Sipilä/HU