Team

Mer än 40 personer arbetar i projektet. De flesta arbetar på Helsingfors universitet, Helsingfors Biobank (HUS) eller THL Biobank.

Sex arbetsgrupper har inrättats för det praktiska genomförandet av FinnGen-projektet. Grupper och deras teamledare finns i listan nedan.

Prov- och datalogistik team

Rodos Rodosthenous/UH

Register team

Minna Brunfeldt/THL

Task Force för Sjukdomar team

Elisa Lahtela & Helen Cooper/HU

Fenotyp team

Mary Pat Reeve/HU & Broad Institut

Analys team

Mitja Kurki/HU & Broad Institut

Sandbox & cloud services team

Timo Sipilä/HU