För hälso- och sjukvårdspersonal

Hälso- och sjukvårdspersonal som samlar biobanksprover har en viktig roll i studien.
Blodprovsrör i ett rack för laboratorieblodanalys
Det behövs tusentals prov från olika områden i Finland

Nästan alla finländska biobanker är med i FinnGen-studien. Prover från alla som redan gett sitt samtycke för biobank och från dem som ger sitt samtycke under närmsta åren kommer med stor sannolikhet att användas i FinnGen-studien.

FinnGen-studien är det första gemensamma projektet för finländska biobanker. Biobanker fattar beslut enligt biobankslagen och sina egna regelverk om vilka prover och uppgifter som kan överlämnas till FinnGen-forskningsprojektets förfogande. Dessutom övervakar biobanker användning av prover och uppgifter i projektet, eftersom de är parter i projektet.

Genomdata som genererats under forskningsprojektet återgår till biobankerna och finns i fortsättningen tillgängligt för all biobanksforskning. Detta ökar avsevärt forskningsvärdet av biobanksprover.

Första målsättningen i FinnGen-projektet är att få 500 000 personer att lämna biobanksprov och därmed delta i FinnGen-studien. Det behövs tusentals prover från hela Finland eftersom svaret till individens hälsa och sjukdomar upptäcks oftast endast genom att granska ett stort antal prover.