Terveydenhuollon ammattilaiselle

Biopankkinäytteitä keräävät terveydenhuollon ammattilaiset ovat tärkeä osa tutkimusta.
Viitisentoista verinäytettä laboratoriotyöskentelyyn käytettävässä telineessä. Käsi nostaa yhtä näyteputkea.
Biopankkinäytteitä keräävät terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa.

Kaikki suomalaiset biopankit ovat mukana FinnGen-tutkimuksessa joko partnereina tai näytteitä toimittamalla. Biopankkisuostumuksen alkuvuoteen 2023 antaneiden henkilöiden näytteitä on suurella todennäköisyydellä hyödynnetty osana FinnGen-tutkimusta.

FinnGen-tutkimus on ensimmäinen suomalaisten biopankkien yhteinen hanke. Biopankit päättävät biopankkilain ja omien sääntöjensä mukaisesti, mitä näytteitä ja tietoja voidaan luovuttaa FinnGen-tutkimushankkeen käytettäväksi. Biopankit valvovat lisäksi näytteiden ja tietojen käyttöä hankkeessa, koska ne ovat hankkeen osapuolia.

Tutkimushankkeen aikana näytteistä tuotettu genomitieto palautuu biopankkeihin ja on näin jatkossa kaikkien biopankkitutkimusten hyödynnettävissä. Tämä lisää biopankkinäytteiden tutkimuksellista arvoa merkittävästi.

FinnGen-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tukea biopankkeja näytteenkeräyksessä, niin että mahdollisimman moni suomalainen antaisi biopankkinäytteen ja sitä kautta osallistuisi FinnGen-tutkimukseen. Näytteitä tarvitaan eri puolelta Suomea tuhansittain, sillä ratkaisut yksilöiden sairauksiin ja terveyteen löytyvät useimmiten vain suuria näytemääriä tarkastelemalla.