Register

Studiens målsättning är att analysera hälsoregister- och genotypingsdata från sammanlagt 500 000 finländska biobanksprovgivare.

Lista över register som används:

 • Statistikcentralen
 • Cancerregistret och massundersökningsregistret
 • Vårdanmälningsregistret för primärvårdens öppenvård (Avohilmo)
 • Vårdanmälningar inom hälso- och sjukvården
 • FPA
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Synskaderegister
 • Socialvårdens vårdanmälningsregister
 • Njursjukdomsregistret
 • Registret över smittsamma sjukdomar
 • Register över födda barn
 • Vaccinationsregistret
 • Missbildningsregistret