Register

Studiens målsättning är att analysera hälsoregister- och genotypingsdata från sammanlagt 500 000 finländska biobanksprovgivare.

Lista över register som används:

 • Fpa: Läkemedelsinköp och rätt till läkemedelsersättningar
 • Statistikcentralen: Statistik över dödsorsaker
 • Vårdanmälningsregistret för öppen primärvård: Basuppgifter om servicehändelsen och uppgifter som beskriver servicehändelsen
 • Vårdanmälningsregistret
 • Cancerregister
 • Synskaderegister
 • Befolkningsregister
 • Njursjukdomsregister
 • Registret över smittsamma sjukdomar
 • Registret över födda barn
 • Vårdanmälningsregistret om socialvården