BANBRYTANDE FINLÄNDSK GENFORSKNING LETAR EFTER ORSAKER TILL SJUKDOMSPROGRESSION

FinnGen-forskningsprojekt har lyckats med sitt huvudsyfte och producerat genomdata för en halv miljon finländare. I projektet har tusentals olika sjukdomars genetiska bakgrund i vår population forskats. Nästa ambitiösa syfte är att ta reda på hur gener påverkar framskridandet och prognosen av sjukdomar. En finansiering på över 50 miljoner euro har beviljats till detta.
Ett öga med ett jordklot i pupillen
Bill: Mostphotos

FinnGen-projektet som lanserades 2017 och som koordineras av Helsingfors universitet är ett av världens ledande genforskningsprojekt. Projektet har som ett centralt mål att bättre förstå sjukdomsmekanismer och att utveckla nya behandlingar genom att kombinera genom- och hälsodata. 

Under de gångna sex åren har information om 500 000 finländares genom producerats i forskningsprojektet. Ett brett forskningskollektiv har redan identifierat över tusen medicinskt sett märkvärdiga genformer varav vissa ökar risken att insjukna i sjukdomar och vissa skyddar mot sjukdomsutbrott. Materialet från FinnGen-forskningen har redan utnyttjats i över 500 vetenskapliga publikationer. 

FinnGen-projektet har visat att identifiering av genetiska riskfaktorer ofta är lättare i Finland jämfört med resten av världen. Tack vare vårt unika geografiska läge och vår språkliga isolering har dagens finländska befolkning många genvarianter som är väldigt sällsynta i resten av världen. 

FRÅN GENETISKA UPPTÄCKTER TILL EN OMFATTANDE FÖRSTÅELSE AV HÄLSA OCH SJUKDOMAR 

Till näst skall FinnGen tackla en ny utmaning: att identifiera individuella genetiska egenskaper som påverkar utbrott, framskridande, allvarlighetsgrad och terapirespons av sjukdomar. Dessa biologiska processers kännedom är för tillfället väldigt dålig, något som har gjort implementering av genominformation i läkemedelsutveckling och diagnostisering utmanande. 

Syftet är att öka den omfattande förståelsen för hälsa och olika sjukdomsfaser, exempelvis genom att forska prov som har tagits av samma personer både före och efter utbrottet av sjukdomen. 

Dessutom kommer FinnGen att studera de biologiska konsekvenserna av sjukdomsassocierade genvarianter som är specifika för den finska befolkningen genom att profilera prover från bärare av sådana varianter. De nya måtten och kliniska laboratoriesvaren kombineras med datalager som redan existerar, för att kunna göra mer vetenskapliga genombrott. 

    - Vårt mål är att producera resultat med hjälp av den unika FinnGen-forskningsdatan och de nyaste metoderna som tillsammans med andra internationella forskningar kan föra branschen framåt och erbjuda verktyg till förebyggandet och vården av sjukdomar och till slut till utvecklingen av den individuella hälsovården, berättar FinnGen-projektets vetenskapliga direktör, professor Aarno Palotie från Helsingfors universitets Finska institutet för molekylär medicin (FIMM). 

PIÖNJÄR INOM PRECISIONSMEDICIN

Det täta samarbetet mellan finländska akademiska forskningsorganisationer och biobanker har möjliggjort skapandet av FinnGens unika och breda forskningsmaterial. Till forskningskonsortiet som styrs av Helsingfors universitet tillhör 15 finländska akademiska partner och 13 stora internationella läkemedelsföretag. 

  - FinnGens banbrytande forskning tillsammans med den oumbärliga insatsen av de finländska biobankerna möjliggör smidig kombinering av genombrott inom genforskning tillsammans med patientarbete och förebyggande medicin. Detta ger Finland en ledande roll inom individuell hälsovård, berättar professor Markus Perola från Insitutet för hälsa och välfärd. 

Alla partnerorganisationer har nu undertecknat det nya FinnGen 3-konsortialavtalet, som täcker nästa fas av forskningen. Avtalet garanterar en ny internationell investering på cirka 52 miljoner euro i det finska hälsoforskningens ekosystem under de kommande fyra åren. Sammantaget har nästan 150 miljoner euro redan investerats i FinnGen-forskning.

-       Med hjälp av den här betydande nya investeringen kan vi flytta oss från informationsresursbygget och  sjukdomsgenernas identifikation till den mest intressanta fasen, att förstå sjukdomsmekanismer och framskridning av sjukdomar, och via det för vår del underlätta priorisering av medicinska utvecklingsmål, fortsätter Aarno Palotie. 

 

Kort om FinnGen:

FinnGen som lanserades år 2017 i Finland är ett brett gemensamt forskningsprojekt mellan den offentliga och privata sektorn. FinnGens syfte har varit att skapa ett forskningsmaterial som kombinerar 500 000 finländares genomdata och nationella hälsoregisterdata och det blev färdigt hösten 2023. Projektet koordineras av Finska institutet för molekylär medicin FIMM, vid Helsingfors universitets. Med i forskningen är finländska biobanker med deras bakgrundsorganisationer (universitet och välfärdsområden), Institutet för hälsa och välfärd, Blodtjänst, Finska Biobanksandelslaget – FINBB och tretton internationella läkemedelsföretag. Forskningen har finansierats av Business Finland och företagspartnerna AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech (en del av Roche-gruppen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi. Finansieringen är sammanlagt 150 miljoner euro, varav Business Finlands andel är 20 miljoner. 

Tillägsinformation:

Forskningsdirektör: Aarno Palotie

Finska institutet för molekylär medicin FIMM, HiLIFE, Helsingfors universitet

Tfn: +358 40 567 0826 (Sari Kivikko)

E-post: aarno.palotie@helsinki.fi