GSK och Sanofi med i det betydande finländska genforskningsprojektet FinnGen

GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen. FinnGen är ett omfattande gemensamt forskningsprojekt för offentlig och privat sektor med syfte att producera genetisk information om en halv miljon finländare som lämnat biobanksprov. Att kombinera genom- och hälsodata ger möjligheter att göra de vetenskapliga genombrott som undersökningen siktar på, öka förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomar och utveckla nya behandlingsmetoder.
GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen

Det unika FinnGen-forskningsprojektet inleddes hösten 2017 och grundar sig på ett ovanligt brett och öppet samarbete mellan akademiska forskare och läkemedelsföretag. I projektet deltar finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer, finländska universitet och sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Blodtjänst och för tillfället nio internationella läkemedelsföretag. Studien finansieras av företagspartnerna och Business Finland.

I FinnGen-studien utnyttjas blodprov som samlas in av blodbankerna i Finland, och målet är att inkludera en halv miljon finländare. Därmed är forskningsprojektet ett av världens största i sitt slag.

Projektet baserar sig på data från provlämnarnas arvsmassa, d.v.s. genomdata, som sammanförs med data från nationella hälsovårdsregister. Dessa register innehåller uppföljningsdata om varje finländare. Den unika kombinationen av data möjliggör de ambitiösa vetenskapliga målen som FinnGen har. I studien försöker man klarlägga vilka delar i arvsmassan hos just vår befolkning som har ett samband med olika sjukdomsrisker och läkemedels lämplighet eller verkan. Utöver den enorma potential som projektet har för forskningen kan resultaten också utnyttjas inom läkemedelsutveckling för att identifiera och prioritera läkemedelsmål.

Under studiens första år har man redan samlat in genom- och hälsodata om 102 000 finländare till FinnGen-forskningsmaterialet. Materialet kommer att växa kontinuerligt under de kommande åren så att man halvårsvis lägger till data om cirka 40 000–50 000 personer.

FinnGen har avsevärt förbättrat effektiviteten för verksamheten och provinsamlingarna vid finländska biobanker. Fram till december 2018 hade hela 108 000 biobanksprover samlats in, varav cirka 30 000 ingår i det nuvarande forskningsmaterialet. Patientprover är av största vikt för projektet, och därför är det mycket lovande att den insamlade provreserven från biobankerna redan innefattar prover från fler än 15 000 patienter med cancerdiagnos och fler än 30 000 prover med diagnostiserade kardiometaboliska sjukdomar.

Inom läkemedelsindustrin har FinnGen väckt stort intresse tack vare den unika samarbetsmodellen, de möjligheter som forskningsmiljön i Finland erbjuder och de framsteg som forskningsprojektet nått under sitt första år. Förhandlingarna med två nya företagspartner är nu klara, och Sanofi och GlaxoSmithKline (GSK) har anslutit sig till projektet. De nya företagspartnerna kompletterar det befintliga forskningskonsortiet med sin forskningskompetens och sitt intresse. Dessutom för de med sig tilläggsfinansiering som kommer att användas för att bredda undersökningens mål.

”FinnGen erbjuder en mycket intressant samarbetsmöjlighet för att undersöka genetiska riskfaktorer för sjukdomar i en forskningsmiljö av världsklass”, säger Matt Nelson, Head of Human Genetics på GSK. ”Denna investering kompletterar vårt långvariga intresse för humangenetik och passar väl in i vår strategi som framhäver betydelsen av att utnyttja gendata vid läkemedelsutveckling.”

 ”Sanofi är mycket nöjda över att få ansluta sig till FinnGen-forskningskonsortiet. Detta omfattande finländska forskningsmaterial kommer att snabba upp identifieringen av genetiskt validerade läkemedelsmål, förbättra förståelsen av sjukdomsmekanismer och möjliggöra individuell behandling. Vår förväntning är att FinnGen kommer att öppna nya perspektiv som innebär allt bättre behandlingsmetoder för patienterna”, säger Katherine Klinger, Global Head, Translational Sciences, på Sanofi.

De andra medverkande läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech – en del av Roche-koncernen, MSD och Pfizer hälsar de nya partnerna varmt välkomna.

”Vi är mycket glada över att GSK och Sanofi nu anslutit sig till FinnGen”, säger Heiko Runz, andra ordförande i FinnGens styrgrupp och Head of Genetic Epidemiology på Biogen. ”Att få med två nya partner framhäver ytterligare den samarbetsanda som råder i detta förkommersiella forskningssamarbetsprojekt. Utgångspunkten för samarbetet är allas vår gemensamma önskan om att kunna utveckla bättre och säkrare läkemedel.”

Tack vare de nya partnernas insats kan vi utöka våra redan ambitiösa mål genom att lägga till nya analyser och påskynda FinnGen-provinsamlingen”, konstaterar FinnGens forskningsledare Aarno Palotie från Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM (HiLIFE, Helsingfors universitet).

De flesta av FinnGens prover kommer från sjukhusbiobanker. Man syftar till att främst inrikta insamlingen av prover till kliniker som behandlar de sjukdomar som utgör prioriterade områden för undersökningen. Därmed kan FinnGen-forskningsmaterialet viktas mot patientgrupper som i regel är underrepresenterade i internationella biobanksprojekt, eftersom sådana projekt huvudsakligen fokuserar på friska människor i arbetsför ålder. Detta ökar materialets värde för forskningen avsevärt.

”Vi använder de extra resurser vi fått även för att försöka öka samarbetet med andra internationella biobanksprojekt. Genom forskningssamarbete kan vi jämföra resultaten från olika befolkningar och få en bättre och skarpare bild av enskilda genförändringars betydelse för uppkomsten av sjukdomar”, säger FIMM:s direktör Mark Daly, en av nyckelpersonerna inom FinnGen.

Dessa nya öppningar ger FinnGen-undersökningen ännu bättre förutsättningar för att möta den moderna medicinska forskningens behov och skapa data som möjliggör genombrott inom genetiken, ökar vår förståelse av mekanismerna bakom sjukdomar samt lägger grunden för nya hälsoinnovationer och individuella behandlingar världen över.