Tutkimuksen tavoitteet

Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta. Tutkimushankkeen myötä saamme tärkeää uutta tietoa sairauksien syistä. Hankkeessa luodaan myös edellytykset tehdä Suomesta edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. 
""
Tutkimuksella on useita tavoitteita

Genomitutkimuksen hyödyistä kertovat mm. nämä Iiron ja Annikan potilastarinat.

Mitkä ovat tutkimusprojektin tavoitellut hyödyt?

Yleiset hyödyt: Uutta tutkimustietoa, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan kehittää luotettavampia ratkaisuja terveydenhoitoon, sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Hankkeen tulosten myötä lääkeyritysten on mahdollista kehittää yksilöllisiä ja tehokkaampia lääkkeitä ja hoitoja myös sellaisiin sairauksiin, joihin ei tällä hetkellä ole hoitoa.

Hyöty kansalaisille: Biopankkien yhteisen, laajan tutkimushankkeen myötä on mahdollista lisätä kansalaisten tietoutta biopankkitoiminnasta ja pyrkiä osallistamaan heitä tutkimusasioihin liittyvien hyvien käytänteiden rakentamisessa tuomalla mukaan myös heidän näkökulmiaan. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa.

Hyöty suomalaisyrityksille: Hanke hyödyttää yrityksiä uusina liiketoimintamahdollisuuksina mm. ohjelmistokehityksessä, IT-ratkaisuissa, genetiikkapalveluissa, kliinisessä testauksessa, diagnostiikassa ja varhaisen vaiheen lääkekehityksessä.

Hyöty biopankeille: Hanke vahvistaa suomalaisten biopankkien näyte- ja tietovarantoja ja niiden kustannustehokasta käyttämistä ja kehittämistä, kansainvälistä asemaa, merkittävyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Hyöty terveydenhoitojärjestelmälle: Hankkeessa tuotettu genomitieto on jatkossa käytettävissä terveydenhuollossa tukemassa mm. tautien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja yksilöllisiä hoitoratkaisuja.

Hyöty akateemiselle tutkimukselle: Tutkimuksen yhteydessä tuotettu genomitieto on heti tutkimuksessa mukana olevien suomalaisten tutkijoiden käytettävissä ja tutkimuksen päätyttyä se tallennetaan näytteen luovuttaneeseen biopankkiin. Analyysidatan kasvaessa tutkimuksen luotettavuus paranee ja korkeatasoisten julkaisujen määrä kasvaa antaen etumatkaa kansainvälisellä tasolla. Näin laajan näyte- ja genomitietoaineiston odotetaan houkuttelevan huippututkijoita Suomeen ja yhteistyöhön suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Ekosysteemin vahvistaminen: Hankkeen synnyttämän yritysekosysteemin toivotaan houkuttelevan suuria kansainvälisiä lääkeyrityksiä ja muiden toimialojen yrityksiä Suomeen. Erityisesti kansainvälisten yritysten toivotaan lisäävän investointejaan Suomessa, rahoitusta suomalaiseen tutkimukseen sekä ekosysteemin synnyttämiin innovaatioihin ja syntyneisiin uusin yrityksiin myös hankkeen jälkeen. Hankkeen merkittävänä tavoitteena on kansallisen innovaatio- ja yritystoiminnan vahvistaminen, sillä sen odotetaan lisäävän yhteistyötä suomalaisten yritysten, terveydenhuollon toimijoiden, tutkijoiden ja/tai yritysten sekä kansainvälisten tutkijoiden ja/tai yritysten välillä.