Tarkoitus ja tavoitteet

FinnGen-tutkimuksen päätavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada tutkimukseen biopankkien kautta puolen miljoonan suomalaisen näytteet.
Veriputkia asetellaan sentrifugiin.
Hankkeessa tutkitaan suuria määriä näytteitä

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteet ovat:

1: Löytää genomi- ja terveystiedon avulla merkittäviä uusia innovaatioita terveyden edistämiseksi

2: Tehdä Suomesta edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä

3: Luoda yhteistyömalli julkisen sektorin ja terveysteollisuuden välille

4: Tuoda uudet yksilölliset hoidot ja terveysinnovaatiot nopeasti suomalaisten käyttöön

 

Jotta näihin tavoitteisiin päästään, hankkeessa:

  • Tehdään yhteistyötä kaikkien suomalaisten biopankkien kanssa ja saadaan näin biopankkien näytekeräystä tehostettua. Hankkeen käynnistyessä biopankeissa (lähinnä THL Biopankki) on jo yli 120 000 DNA-näytettä.
  • Tuotetaan genomitietoa 430 000 henkilön DNA-näytteistä. Kun tämä yhdistetään biopankeissa jo tällä hetkellä olevaan 70 000 henkilön genomitietoon, 500 000 suomalaisen genomitieto tulee olemaan hankkeen päättyessä tutkijoiden käytettävissä.
  • Anotaan erilaisista kansallisista terveydenhuollon rekistereistä näytteisiin liittyvää terveystietoa ja jalostetaan siitä tutkimuksen kannalta hyödyllistä sairausriskeihin ja lääkeainevasteeseen liittyvää tietoa.
  • Hyödynnetään tuotettua genomi- ja terveystietoa lääketieteelliseen tutkimukseen. Tarkoituksena on löytää yhteyksiä yksilöllisten geneettisten eroavaisuuksien ja sairauksien tai lääkeainevasteiden välillä.