Suomalaiset biopankit ovat mukana FinnGen-tutkimuksessa.

Jokainen suomalainen voi olla osa tutkimusta antamalla suostumuksen oman näytteensä tallettamisesta biopankkiin.

Näytteitä käytettävissä
324 000
Tavoiteltu näytemäärä vuoteen 2023 mennessä 500 000
Tämänhetkinen tutkimusaineisto
181 821
yhdistetty genomi- ja terveysrekisteritieto

Näytteet biopankeista

FinnGen-hankkeessa hyödynnetään lähes kaikkien suomalaisten biopankkien keräämiä näytteitä. Perimästä saatava tieto eli genomitieto yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon.

Tule mukaan

Näytteitä tarvitaan eri puolelta Suomea tuhansittain, sillä ratkaisut yksilöiden sairauksiin ja terveyteen löytyvät vain suuria massoja tarkastelemalla. Sinäkin voit osallistua antamalla biopankkisuostumuksen ja luovuttamalla näytteen.

Kaikki hyötyvät

FinnGen-tutkimuksen tuottama tieto jää suomalaisten biopankkien omistukseen ja on jatkossa tutkijoiden ja yritysten hyödynnettävissä. Tutkimuksen löydökset jalkautuvat aikanaan terveydenhuoltoon ja koko maailman käyttöön.

Avointa yhteistyötä

FinnGen-tutkimus perustuu poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen yhteistyöhön. Hankkeessa ovat mukana kaikki lääkekehitykseen osallistuvat osapuolet. Yhteistyöllä uusien löytöjen tekeminen ja hoitojen kehittäminen nopeutuu.
Sinun näytteesi voi olla tärkeä!

Jokainen suomalainen voi olla osa tutkimusta

FinnGen-tutkimushankkeella luodaan pohjaa uusille terveysinnovaatioille ja yksilöllisille hoidoille.
FinnGen-tutkimuksen tavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen ja uusien hoitokeinojen kehittäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada mukaan puoli miljoonaa suomalaista.

Ajankohtaista

Määrässä on mukana yli 170 000 uutta biopankkinäytettä sekä vanhoja biopankkeihin siirrettyjä DNA-näyteaineistoja.  

Laajan kansainvälisen yhteistyöhankkeen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature –tiedelehdessä 31. heinäkuuta.