Näytteenantajalle

Jokainen suomalainen voi olla osa FinnGen-tutkimusta antamalla suostumuksen oman näytteensä tallettamisesta biopankkiin. Osallistumalla voit edistää lääketieteellistä tutkimusta, jonka löydökset jalkautuvat aikanaan terveydenhuollon käyttöön. Kenen tahansa suomalaisen näyte voi osoittautua erityisen arvokkaaksi!
Nainen kävelee kadulla aurinkolasit otsalla
Jokainen suomalainen voi olla osa FinnGen-tutkimusta

FinnGen-hankkeen tärkein tavoite on saada lisätietoa sairauksien syistä ja edistää yksilöllisten hoitojen kehittämistä. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada mukaan puoli miljoonaa suomalaista. Tulevaisuuden yksilölliset hoidot ovat tehokkaampia, ihmisten ominaisuuksien mukaan räätälöityjä ja niillä on vähemmän sivuvaikutuksia. Tutkimuksesta saatavaa tietoa sairauksien syistä voidaan hyödyntää lääkekehityksessä sekä kehitettäessä keinoja ennaltaehkäistä sairauksia. Koska tutkimus keskittyy nimenomaan suomalaisiin, sen tulosten perusteella mahdollisesti kehitettävät hoitomuodot ovat myös varmemmin suomalaisille soveltuvia.

Lue lisää genomitutkimuksen hyödyistä Iron potilastarinasta ja Annikan potilastarinasta.