Toimintatavat

FinnGen-tutkimushanke on kymmenvuotinen projekti, jonka tarkoitus ja toimintatavat perustustuvat yhteistyösopimukseen. Osapuolina ovat Helsingin yliopisto, useimmat suomalaiset biopankit taustaorganisaatioineen ja useita kansainvälisiä lääkeyrityksiä. Tutkimushanke on sitoutunut kertomaan hankkeesta ja sen etenemisestä mahdollisimman avoimesti.
Nainen keltaisessa takissa katselee laivan kannelta merelle
Olemme sitoutuneet avoimeen viestintään

Juridiset näkökulmat

Tutkimushankkeen toteutus perustuu osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen ja hyväksyttyyn tutkimussuunnitelmaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koordinoiva eettinen toimikunta on arvioinut hankkeen ja antanut siitä puoltavan lausunnon. FinnGen-tutkimushankkeen aineisto perustuu suomalaisten biopankkien näytteisiin ja valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin. Tutkimusta varten niihin haetaan käyttöluvat biopankeilta ja kansallisilta rekisterilupaviranomaisilta. Tutkimushanke noudattaa nykyistä lainsäädäntöä (erityisesti biopankkilaki ja henkilötietolaki) ja tulee mukautumaan mahdollisiin uusiin lakeihin. Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus.

Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto vastaa tutkimuksesta ja on FinnGen-hankkeen tutkimusrekisterinpitäjä. Jokainen näyte koodataan siten, että yksilöt eivät ole tunnistettavissa, kun biopankkinäytteitä käytetään FinnGen-tutkimukseen. Henkilöiden suorat tunnistetiedot (esim. nimi tai henkilötunnus) on siis korvattu tutkimuskoodilla (esim. FGid458793x). Tutkijoiden ei siten ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä isosta tutkimusaineistosta. Tutkimuksen tietosuojaseloste löytyy täältä.

Tietoturva

FinnGen-tutkimuksessa (kuten kaikissa biopankkihankkeissa) osallistujien tietoja käsitellään koodattuina tietoturvallisessa ympäristössä, jonka käyttöoikeuksia valvotaan tarkasti. FinnGen-tutkimuksella on erikseen nimetty tietoturvavastaava ja tietosuojavastaava, joiden tehtävänä on valvoa tutkittavien tietosuojaa. Olemme myös teettäneet asiaan erikoistuneilla ulkopuolisilla tahoilla arvion hankkeen tietosuojasta ja -turvasta. Riski tietojen väärinkäyttöön on erittäin pieni.