Taustatietoa

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, syksyllä 2017 käynnistynyt julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä. Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä kansalaisia, liiketoimintaa, biopankkeja että tutkimusta.
Yhteistyöllä saadaan tuloksia
Yhteistyöllä saadaan tuloksia

Ainutlaatuisen hankkeesta tekee sen laajuus, kunnianhimoiset tavoitteet ja rahoituspohja. FinnGen-tutkimus on ensimmäinen suomalaisten biopankkien yhteinen tutkimus ja tavoitteena on seuraavien viiden vuoden aikana saada biopankkien kautta tutkimuksen käyttöön jopa 500 000 suomalaisen näytteet. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 70 M €. Siitä kolmannes tulee Business Finlandilta ja loput yhdeksältä kansainväliseltä lääkeyhtiöltä: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, MSD, Pfizer ja Sanofi.
 

Hankkeen vastuuorganisaatio on Helsingin yliopisto. Tutkimuksen tieteelliseksi johtajaksi on nimetty professori Aarno Palotie ja projektipäälliköksi dosentti Anu Jalanko Helsingin yliopistosta. Hankkeessa ovat mukana lähes kaikki suomalaiset biopankit taustaorganisaatioineen, joten hanke kattaa koko Suomen. Helsingin Biopankki (HUS) koordinoi biopankkien näytekeräyksiä hanketta varten. Helsingin Biopankin johtajana on Kimmo Pitkänen.