GENETISK FORSKNING KOMMUNICERAS MED HJÄLP AV INFORMATIONSDESIGN

Vi samarbetade med experter inom datavisualisering från Aalto universitetet för att gemensamt skapa en ny tillgänglig och engagerande kommunikationsresurs. Bläddra igenom webbplatsen för att lära dig mer om FinnGen-projektet, dess mål, processer och dess påverkan i Finland och runt om i världen. Missa inte detta – utforska nu och vidga dina vyer!
Screenshot från webbsidan med texten: Hur tolkar forskare data?

Vi samarbetade med experter inom datavisualisering från Aalto universitetet för att gemensamt skapa en ny tillgänglig och engagerande kommunikationsresurs. Bläddra igenom webbplatsen för att lära dig mer om FinnGen-projektet, dess mål, processer och dess påverkan i Finland och runt om i världen. Missa inte detta – utforska nu och vidga dina vyer! 

Kan du föreställa dig hur genetisk mångfald ser ut i stora populationer eller visualisera var gener är belägna på kromosomer i förhållande till varandra?

För att förstå vetenskapliga begrepp och resultat krävs förmågan att skapa en bild av beteendet hos osynliga objekt eller abstrakta idéer. Genetik är en särskilt utmanande disciplin att föreställa sig, eftersom den hanterar stora datamängder och komplexa samband mellan tusentals gener och egenskaper hos tusentals individer.

FinnGen har samarbetat med forskare från informationsdesigngruppen, ledd av professor Rupesh Vyas vid Institutionen för konst och media på Aalto universitetet, för att skapa visuella representationer av data vi arbetar med och resultat vi producerar. Datavisualiseringsverktyg som utvecklats i samarbete med forskarna vid Aalto universitetet har hjälpt FinnGens forskningsteam att förstå och tolka våra resultat samt se samband i det komplexa genetiska landskapet.

Tillsammans med Aalto universitetet har vi nu skapat en webbsida som använder datavisualisering för att berätta FinnGens historia för en bredare publik. Den interaktiva scrollytelling-webbplatsen tillämpar interaktiv informationsdesign för att förklara principerna för mänsklig genetik och demonstrera kraften hos genombredda associationstudier i upptäckten av genetiska varianter kopplade till sjukdomar. Den illustrerar hur ett prov donerat av en enskild individ kan bidra till medicinsk forskning på global nivå och främja utvecklingen av lösningar som kan användas för att behandla eller förebygga sjukdomar.

"Det har varit spännande att dyka in i FinnGens data och att få arbeta i nära kontakt med genetiska forskare för att överbrygga klyftan mellan forskare och den allmänna publiken. Utmaningarna vi står inför, att göra datan lätt att navigera och kommunicera projektet, är en sällsynt möjlighet att studera designen av visuella presentationer av komplex information", säger doktorand Nicola Cerioli från Aalto universitetet, som samordnade arbetet.

Scrollytelling-webbplatsen implementerades av fyra studenter vid institutionen för mediadesign vid Aalto universitetet, Adelaida Avila, Anastasia Balagurova, Ulla Eronen och Margo Nowicka.

Margo beskriver projektet som både krävande och inspirerande.

"Inför komplexiteten i den forskning som utförs inom FinnGen försökte vårt team skapa en berättelse som skulle hjälpa oss att förstå dess omfattande omfång och påverkan. Vi var entusiastiska över att visualisera och se den påverkan som en deltagare kan ha på genstudier och den inspirerande framtiden för medicin," säger hon.

 

Besök scrollytelling-webbplatsen här: https://geneviz.aalto.fi/what-is-finngen/ (Obs! Välj önskat språk från övre meny) 

 

Läs mer om projektet i Aalto universitetets nyhetsartikel.