FinnGen kutsuu 6000 osallistujaa uusiin tutkimusosioihin

Kuusituhatta FinnGen-tutkimuksessa mukana olevaa biopankkinäytteen antajaa tulee lähiaikoina saamaan kutsun osallistua uusiin kyselytutkimusosioihin. Kyseessä on ensimmäinen FinnGenin lisätutkimusosio, jossa osallistujiin otetaan suoraan yhteyttä biopankkien kautta. Tutkimus hyödyntää uutta OmaBiopankki-palvelua.
Keltaiseen neulepaitaan pukeutunut henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta.
Kuva: Christin Hume/ Unsplash

FinnGen-biopankkitutkimuksessa hyödynnetään biopankkien keräämiä DNA-näytteitä sekä kansallisista terveysrekistereistä saatavaa tietoa biopankkinäytteenluovuttajien terveydentilasta. Kansallisten rekisterien kautta ei kuitenkaan saada kaikkea terveystutkimuksen kannalta oleellista tietoa, kuten tietoa osallistujien elintavoista. On myös monia sellaisia lääketieteen osa-alueita, joita terveysrekistereistä saatavan diagnoositiedon avulla ei pystytä luotettavasti tutkimaan.

Biopankkisuostumuksen yhteydessä osallistujilta kysytään myös lupaa ottaa heihin myöhemmin yhteyttä mahdollisten lisätutkimusten osalta. Tällä viikolla alkavaan pilottitutkimukseen kutsutaan kuusituhatta sellaista biopankkinäytteen luovuttajaa, jotka ovat antaneet suostumuksen lisätutkimuskutsuihin ja jotka ovat jo mukana FinnGen-tutkimuksessa.

FinnGen-tutkijoilla ei ole tietoa osallistujien henkilöllisyydestä, joten kutsut tutkimukseen tulevat biopankkien kautta. Tässä ensimmäisessä lisätutkimuksessa mukana ovat Auria Biopankki, Helsingin Biopankki ja Tampereen Biopankki, joista kukin lähettää kutsun 2000 biopankkinäytteen luovuttajalle

Kutsuttavat saavat - niin halutessaan - osallistua kahdesta kyselyosiosta muodostuvaan uuteen tutkimukseen: elintapoja ja muita terveyteen liittyviä taustatietoja kartoittavaan sähköiseen kyselyyn sekä internetin kautta tehtäviin toiminnallisiin testeihin, jotka mittaavat mm. reaktionopeutta ja päättelykykyä. Osallistujien antamat uudet tiedot yhdistetään tutkimuskoodin avulla, ilman tunnistetietoja, FinnGenin nykyiseen tutkimusaineistoon. Lisäksi ne talletetaan biopankkiin, jolloin niitä voivat jatkossa hyödyntää myös muut tutkimushankkeet biopankkilaissa säädetyllä tavalla.

Nyt kerättävällä uudella tiedolla tarkoituksemme on selvittää, miten elämäntavat, henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset yhdessä geneettisten tekijöiden kanssa vaikuttavat sairastumisriskiin ja mahdollisten sairauksien kulkuun.

Uuden tutkimustiedon keräämisen lisäksi tavoitteena on myös kehittää biopankkinäytteen antajien tavoittamiseen ja kyselytutkimusten sekä testien toteuttamiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja. Tutkimuksessa pilotoidaan uutta digitaalista OmaBiopankki-palvelua, jonka kehityksestä on vastannut Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB. Palvelua on kehitetty yhdessä biopankkien, sairaanhoitopiirien ja FinnGen-tutkimushankkeen kanssa.

Kutsututkimuksesta saatavien kokemusten perusteella FinnGen-tutkimus saattaa jatkossa kutsua huomattavasti suurempia määriä osallistujia mukaan lisätutkimuksiin. FINBB kehittää OmaBiopankki-verkkopalvelua edelleen mahdollistamaan vielä monipuolisemmin biopankkien, tutkimuksiin kutsuttavien ja tutkimushankkeiden välisen yhteydenpidon.

 

Lue lisää FinnGenin lisätutkimuksesta tältä sivulta.

Lue lisää biopankkitoiminnasta täältä.