FinnGen mukana Covid19-tutkimuksessa

Tutkimusryhmät ympäri maailmaa työskentelevät kiivaasti Covid-19-viruksen aiheuttaman epidemian voittamiseksi. Myös FinnGen osallistuu käynnissä oleviin hankkeisiin niiltä osin, kuin tutkimukseen kerätty aineisto sen mahdollistaa.
covid-19 virus
Image by Pete Linforth from Pixabay

Koronavirusinfektion saaneiden henkilöiden oireet vaihtelevat suuresti. Osalla tauti ei aiheuta minkäänlaisia oireita ja joillekin se on hengenvaarallinen. Syytä tähän ei vielä tiedetä, mutta yksilölliset geneettiset ominaisuutemme ovat yksi mahdollinen selittävä tekijä. Geenien roolia tutkitaankin nyt ympäri maailmaa koronaviruspotilaiden DNA-näytteitä keräämällä ja etsimällä niistä yhteyksiä sairastumisalttiuteen ja taudin vaikeusasteeseen. 

FinnGen-hankkeen hyödyntämien kansallisten terveysrekisterien kautta voimme kerryttää tietoa myös tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden koronatartunnoista ja hyödyntää jo tuotettua genomidataa myös tämän pandemian ymmärtämiseksi. Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä COVID-19 host genetics initiative -tutkimuksessa

FinnGen-hankkeen laajasta aineistosta on mahdollista saada tukea myös muiden koronavirukseen liittyvien tutkimusten löydöksille. Aineiston avulla on mahdollista esimerkiksi arvioida, altistavatko koronavirusinfektioon liitetyt perimän vaihtelevat kohdat myös muun tyyppisille virustartunnoille.

Antamalla biopankkisuostumuksen ja -näytteen suomalaiseen biopankkiin voit tukea lääketieteellistä tutkimusta. Monissa biopankeissa on nyt mahdollista antaa sähköinen suostumus. Sen ansiosta sinulta voidaan muun hoidon yhteydessä ottaa myös biopankkinäyte. Lisätietoa osallistumisesta biopankkitoimintaan löydät tältä verkkosivulta.

 

Lisätietoa aiheesta löytyy mm. näistä artikkeleista:

Science: How sick will the coronavirus make you? The answer may be in your genes

YLE: Tutkijaryhmän hypoteesi: Geenit saattavat määrittää miten pahasti sairastut koronaan