Tillvägagångssätt

FinnGen-studien är ett 10-årigt projekt vars syfte och tillvägagångssätt baserar sig på ett samarbetsavtal. Parterna i projektet är Helsingfors universitet, majoriteten av de finländska biobankerna med sina bakgrundsorganisationer samt många företag inom läkemedelsindustrin. FinnGen-studien har bundit sig till att så öppet som möjligt informera om studien och om hur den framskrider.
Kvinna med en gul jacka på däcket
FinnGen-studien har bundit sig till att så öppet som möjligt informera om studien

Juridiska synpunkter

FinnGen-studien baserar sig på en godkänd forskningsplan och samarbetsavtal mellan de olika parterna.  Den koordinerande etiska kommittén vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har värderat och förordat projektet. Materialet i FinnGen-studien baserar sig på finländska biobankernas prov och på nationella lagstadgade register. För studien ansöks lov om att använda registren från biobankerna och nationella hälsoregistrets registermyndighet. Studien följer den nuvarande lagstiftningen (speciellt biobankslagen och personuppgiftslagen) och kommer att anpassa sig till möjliga kommande nya lagar. I förberedandet av studien har EU:s uppgiftsskyddsreform som trädde i kraft i maj 2018 tagits i beaktande.

Registerförare

Helsingfors universitet svarar för FinnGen-studien och tar hand om registren i forskningen. Varje prov kodas så att personuppgifter inte är tillgängliga när biobankprov används i studien. Personuppgifter (som namn och socialskyddsignum) har ersatts med en kod (t.ex. FGid458793x). Forskarna har således ingen möjlighet att identifiera enskilda personer från forskningsmaterialet. En beskrivning av datamaterialet fås vid behov.

Datasäkerhet

I FinnGen-studien (så som i alla biobanksprojekt) behandlas deltagarnas information i en kodad datasäker omgivning där användarrättigheterna vakas noggrant. Projektet har skilt utnämnda personer som ansvarar för datasäkerheten och dataskyddet. Deras uppgift är att övervaka de deltagandes dataskydd. Vi har också låtit utföra en värdering över projektets datasäkerhet och skydd. Risken för missbruk av data är mycket liten.