Geenitutkimus tarkentaa pre-eklampsian ja sydän- ja verisuonitautien yhteyttä

Suomessa toteutettu laaja pre-eklampsian perinnöllisiä riskitekijöitä selvittänyt tutkimus osoitti, että kyseisellä raskauskomplikaatiolla ja verenpainetaudilla on monia yhteisiä alttiustekijöitä. Pre-eklampsiaan sairastuneiden naisten kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota elintapoihin verenpainetaudin ja muiden sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisemiseksi.
Raskaana oleva nainen pitelee käsiään vatsansa päällä.
Pixabay/Pexels

Tämä lehdistötiedote on alunperin julkaistu Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

Tampereen yliopiston johtamassa tutkimuksessa tunnistettiin yhteensä 19 pre-eklampsiaan ja raskaudenaikaisen kohonneeseen verenpaineeseen liittyvää geenialuetta. Tutkimus perustui lähes 300 000 naista kattavaan aineistoon.

Arvostetussa JAMA Cardiology -tiedelehdessä julkaistut tulokset paljastivat pre-eklampsian taustalta erityyppisiä geneettisiä riskitekijöitä. Pääosa riskistä liittyy geenimuotoihin, joiden tiedetään altistavan myös verenpainetaudille tai muille sydän- ja verisuonitaudeille. Lisäksi esiin nousi erilaisia raskauden fysiologisiin muutoksiin, kuten istukankehitykseen liittyviä geenejä sekä munuaisissa toimivia geenejä.

– Monen sairastumisriskiin liittämämme geenin tiedetään vaikuttavan useaan erilaiseen pre-eklampsiassa tavattavan oireen syntyyn. Esimerkiksi pre-eklampsiariskiin yhdistämämme NPPA-geenin muotojen tiedetään vaikuttavan verenpaineeseen, mutta geenin arvellaan liittyvän myös kohdun fysiologisiin muutoksiin raskausaikana, sanoo tutkimuksen pääanalyytikkona toiminut tutkijatohtori Jaakko Tyrmi Tampereen yliopistosta.

Raskausaika on ikkuna naisen myöhempään terveydentilaan

Pre-eklampsia (aiemmin raskausmyrkytys, toksemia) on raskaudenaikainen verisuonisairaus, jonka tyypilliset oireet ovat kohonnut verenpaine ja valkuaisen erittyminen virtsaan. Pre-eklampsiaan voi liittyä lapsen kasvun hidastuminen kohdussa. Pre-eklampsiaan sairastuu kolme sadasta synnyttäjästä.

– Tuloksemme osoittavat, että pre-eklampsia voi olla ensimmäinen merkki perinnöllisestä alttiudesta sydän- ja verisuonitauteihin. Synnyttäneiden äitien kannattaakin ajatella pre-eklampsiaan sairastumista tärkeänä tietona, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan sairastumisriskiinsä elintapamuutoksilla, toteaa tutkimusta johtanut professori Hannele Laivuori Tampereen yliopistosta ja Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Tutkimuksessa verrattiin lähes 17 000 pre-eklampsiaa sairastavan naisen ja yli 270 000 kontrollihenkilön genomitietoa. Merkittävä osa potilaista oli suomalaisia: joko pre-eklampsiaan keskittyneeseen FINNPEC-tutkimukseen osallistuneita naisia tai biopankkinäytteen antaneita FinnGen-geenitutkimuksen osallistujia.

– On tärkeää huomata, että pre-eklampsia on monitekijäinen raskauskomplikaatio. Sen taustalta löytyy myös muunlaisia syitä, eikä kaikilla potilailla ole lisääntynyttä riskiä sydän- ja verisuonitauteihin. Näiden yksilöllisten erojen ja niiden biologisten syiden tunnistaminen onkin tärkeä jatkotutkimuksen kohde, Professori Laivuori täsmentää. On myös tärkeä selvittää, kuinka elintapamuutokset tehoavat.

FINNPEC (Finnish Genetics of Pre-eclampsia Consortium) -kohorttia ovat rahoittaneet Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Suomen Akatemia ja useat muut kotimaiset rahoittajat.

Alkuperäinen julkaisu:

Tyrmi, J.S., Kaartokallio, T., Lokki, A.I. et al. Genetic Risk Factors Associated With Preeclampsia and Hypertensive Disorders of Pregnancy. Jama Cardiol. Published online June 7, 2023. doi.org/10.1001/jamacardio.2023.1312.