500 000 kertaa kiitos!

FinnGen-tutkimushanke on saavuttanut tärkeän etapin. Näytekeräystä koordinoiva Helsingin Biopankki raportoi tammikuussa, että hankkeen käytettävissä olevien näytteiden määrä on nyt yli 500 000! Tästä suuri kiitos kuuluu sekä biopankkien asiantuntevalle ja omistautuneelle henkilökunnalle että etenkin kaikille niille suomalaisille, jotka ovat valmiita tukemaan lääketieteellistä tutkimusta antamalla biopankkinäytteensä. 
Teksti "500 000 kertaa kiitos" ja FinnGen logo.

Nyt saavutetussa 500 000 näytteen määrässä on mukana yli 338 000 uutta biopankkinäytettä sekä biopankkeihin siirrettyjä aiemmin kerättyjä DNA-näyteaineistoja.

FinnGen-hankkeen tavoitteena on tuottaa 500 000 biopankkiosallistujan genomi- ja terveystietoa sisältävä tutkimusaineisto. Nyt saavutettu laskennallinen näytemäärä pitää sisällään jonkin verrran henkilöitä, jotka ovat luovuttaneet näytteensä useampaan eri biopankkiin. Lisäksi osa näytteistä joudutaan prosessin eri vaiheissa hylkäämään DNA-näytteen tai genomitiedon laadun takia. Tästä syystä FinnGenin lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi näytteitä toivotaan kertyvän ainakin 520 000.