Biobankernas roll

I FinnGen-projektet utnyttjas prover, som finländska biobanker samlat in.
Förvaringsutrymmen var biobank prover förvaras i flytande kväve.
Provsamlingar utnyttjas effektivt för medicinsk forskning

Prover och uppgifter från personer som gett sitt samtycke samlas i biobanker för medicinsk forskning. Prover som samlas i biobanker insamlas inte endast för en specifik studie, utan också för olika framtida forskningsbehov. FinnGen-studien är det första stora projektet som görs tillsammans med oliga finska biobanker.

I FinnGen studien deltar sju regionala och tre nationella biobanker, som ägs av sjukhus, universitet och andra forskningsaktörer. Biobankernas uppgift är att förvara prover och uppgifter och överlåta dessa till forsknings- och produktutvecklingsprojekt av hög kvalitet, som syftar på att utforska sjukdomsorsaker och främja befolkningens hälsa.

 

Kartan med elva finländska biobanker, varav fyra verkar i hela Finland och sju som verkar lokalt.

Läs mer om finländska biobanker här.

FinnGen-studien är det första gemensamma projekt för såhär många finländska biobanker. Biobanker fattar beslut enligt biobankslagen och sina egna regler om vilka prover och uppgifter som kan överlämnas till FinnGen-forskningsprojektets förfogande. Dessutom övervakar biobanker användning av prover och uppgifter i projektet, eftersom de deltar i projektet.

Genomdata som genererats under forskningsprojektet återgår till biobankerna och finns i fortsättningen tillgängligt för all biobanksforskning. Detta ökar forskningsvärdet av biobanksprover avsevärt.