Biobankernas roll

I FinnGen-projektet utnyttjas prover, som finländska biobanker samlat in.
Förvaringsutrymmen var biobank prover förvaras i flytande kväve.
Provsamlingar utnyttjas effektivt för medicinsk forskning

Prover och uppgifter från personer som gett sitt samtycke samlas i biobanker för medicinsk forskning. Prover som samlas i biobanker insamlas inte endast för en specifik studie, utan också för olika framtida forskningsbehov. FinnGen-studien är det första stora projektet som görs tillsammans med olika finska biobanker.

I FinnGen-studien deltar sju regionala och tre nationella biobanker, som ägs av sjukhus, universitet och andra forskningsaktörer (THL, Blodtjänst). Biobankernas uppgift är att förvara prover och uppgifter och överlåta dessa till forsknings- och produktutvecklingsprojekt av hög kvalitet, som syftar på att utforska sjukdomsorsaker och främja befolkningens hälsa.

 

Kartan med elva finländska biobanker, varav fyra verkar i hela Finland och sju som verkar lokalt.

FinnGen-studien är det första gemensamma projektet för såhär många finländska biobanker. Biobanker fattar beslut enligt biobankslagen och sina egna regler om vilka prover och uppgifter som kan överlämnas till FinnGen-forskningsprojektets förfogande. Dessutom övervakar biobanker användning av prover och uppgifter i projektet, eftersom de deltar i projektet.

Genomdata som genererats under forskningsprojektet återgår till biobankerna och finns i fortsättningen tillgängligt för all biobanksforskning. Detta ökar forskningsvärdet av biobanksprover avsevärt.