Syfte och målsättningar

Det viktigaste målet med FinnGen-studien är att förbättra förståelsen av sjukdomsmekanismer genom att kombinera genom- och hälsodata. Studien väntas tillbringar ny information som förbättrar hälso- och sjukvården som i sin tur är till nytta för varje medborgare i framtiden. Detta möjliggörs genom att analysera ett stort antal prov. Därför ar målsättningen att via biobankerna få med en halv miljon finländare.
Ett stort antal prov ska analysera
Ett stort antal prov ska analysera

Syftet med studien är att:

1: Med hjälp av genom-och hälsodata finna nya innovationer för att förbättra hälsan.

2: Göra Finland till en föregångare i den individuella hälsovården och biomedicinen.

3: Bilda ett samarbete mellan den allmänna sektorn och hälsovårdsindustrin.

4: Bringa de nya individuella hälso- och vårdinnovationerna snabbt till finländarnas förfogande.

 

För att nå dessa syften, kommer FinnGen att:

-Samarbeta med alla finska biobanker för att effektivera biobankernas provsamling. I början av projektet finns redan 120 000 DNA-prov i biobankerna (flest av dem i THL Biobanken)

-Generera genomdata från DNAprov på 430 000 personer. När detta kombineras med data från 70 000 individer som redan finns i biobanker, kommer totalt 500 000 finska individers genomdata att finnas till forskarnas förfogande.  

-Samla data om sjukdomar och läkemedelsinköp från nationella hälso och sjukvårdsregister som är kopplade till proverna och bearbeta dessa till värdefull kunskap i studien.

-Använda genom och hälsodata i medicinsk forskning. Syftet är att identifiera kopplingar mellan genetiska markörer och sjukdomar eller respons till läkemedel.