Syfte och målsättningar

Det viktigaste målet med FinnGen-studien är att förbättra förståelsen av sjukdomsmekanismer genom att kombinera genom- och hälsodata. Studien väntas tillbringa ny information som förbättrar hälso- och sjukvården som i sin tur är till nytta för varje medborgare i framtiden. Detta möjliggörs genom att analysera ett stort antal prov. Därför ar målsättningen att via biobankerna få med en halv miljon finländare.
 Blodprover placeras i en centrifug.
Ett stort antal prov ska analyseras

Syftet med studien är att:

1: Med hjälp av genom- och hälsodata finna nya innovationer för att förbättra hälsan.

2: Göra Finland till en föregångare i den individuella hälsovården och biomedicinen.

3: Bilda ett samarbete mellan den allmänna sektorn och hälsovårdsindustrin.

4: Bringa de nya individuella hälso- och vårdinnovationerna snabbt till finländarnas förfogande.

 

För att nå dessa syften, kommer FinnGen att:

-Samarbeta med alla finländska biobanker för att effektivera biobankernas provsamling. I början av projektet finns redan 120 000 DNA-prov i biobankerna (flest av dem i THL Biobanken).

-Generera genomdata från DNA-prov på 430 000 personer. När detta kombineras med data från 70 000 individer som redan finns i biobanker, kommer totalt 500 000 finska individers genomdata att finnas till forskarnas förfogande.  

-Samla data om sjukdomar och läkemedelsinköp från nationella hälso- och sjukvårdsregister som är kopplade till proverna och bearbeta dessa till värdefull kunskap i studien.

-Använda genom- och hälsodata i medicinsk forskning. Syftet är att identifiera kopplingar mellan genetiska markörer och sjukdomar eller respons till läkemedel.