Information om oss

FinnGen är ett av de allra första skräddarsydda medicinprojekten i denna skala och projektets offentlig-privata samarbetskaraktär är exceptionell jämfört med många pågående studier.
En flicka i blå klänning.
Projektets kollaborativa karaktär är exceptionell jämfört med många pågående studier

FinnGen-studien som lanserades i Finland hösten 2017 är en unik studie som kombinerar genominformation med digital sjukvårdsdata. FinnGen-studien är ett aldrig tidigare skådat globalt forskningsprojekt som representerar en av de största studierna av denna typ. Projektet syftar till att förbättra människors hälsa genom genetisk forskning och i slutändan identifiera nya terapeutiska mål och diagnostik för behandling av många sjukdomar. Projektets kollaborativa karaktär är exceptionell jämfört med många pågående studier, och alla partners arbetar nära tillsammans för att säkerställa lämplig transparens, datasäkerhet och ägande.

FinnGen samlar finländska universitet, sjukhus och sjukvårdsdistrikt, THL, biobanker, internationella läkemedelsföretag och förhoppningsvis hundratusentals finländare. Samarbete är nyckeln till att uppnå genombrott inom förebyggande av sjukdomar, diagnostik och behandling.

Studien finansieras av Business Finland och tretton internationella läkemedelsföretag: Abbvie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech, en medlem av Roche Group, GlaxoSmithKline (GSK), Janssen, Maze Therapeutics, MSD (varunamnet) från Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA), Novartis, Pfizer och Sanofi.