Tilläggsstudie

Hittills har FinnGen samlat forskningsmaterial om biobanker och register. All information som är väsentlig för hälsoforskningen finns dock inte tillgänglig från nationella hälsoregister. Därför bjuder FinnGen in 6000 deltagarna under våren 2021 till nya delstudier, där man noggrannare kartlägger olika delar av livet. Detta är första gången som FinnGen bjuder in deltagarna att lämna information.

FinnGen utnyttjar genomdata (information om arvsmassan) från biobanksprov i sin forskning, samt hälsorelaterad data från register inom social- och hälsovården. All information som är väsentlig för hälsoforskningen finns dock inte tillgänglig från nationella hälsoregister. Därför bjuder FinnGen nu in 6000 deltagarna till nya delstudier, där man noggrannare kartlägger olika delar av livet. Hit hör bland annat en enkät om hälsa och välbefinnande och en samling kognitiva tester. Båda delarna görs elektroniskt via MinBiobank på egen tid.

Detta är första gången som FinnGen bjuder in deltagarna att lämna information. De som bjuds in är personer över 18 år som bor i Finland. FinnGen-forskningsprojektet har redan genom- och hälsouppgifter om alla dem som bjuds in, och dessa har i sitt biobankssamtycke gett biobanken tillstånd att kontakta dem. FinnGens forskare har inga identifierings- eller kontaktuppgifter till dem som bjuds in.

Vår tanke med den informationen som nu samlas in är att ta reda på hur livsstil, personliga egenskaper och preferenser tillsammans med genetiska faktorer påverkar insjukningsrisken och de möjliga sjukdomarnas förlopp. Informationen samlad kopplas tillsammans med alla andra deltagarnas informationer till ett dataskyddad analysområde, där nominerade forskare letar efter korrelatiner mellan genetisk information, i denna undersökning insamlade livsstilsfaktorer och personliga egenskaper samt insjukningsrisken och sjukdormarnas förlopp.

Forskningsmetoder och frågeställningar i denna FinnGens ytterligare undersökning är samma som i FinnGen undersökningens andra sektioner baserad på den statistiska analysen mellan genvariationer och sjukdoms- och hälsouppgifter.

 

Mer information kan hittas i forskningsmeddelandeForskningssamtycket ges elektroniskt i MinBiobank-tjänsten innan man deltar. Man kan också ladda ner en kopia av detta samtycke här.