Tilläggsstudie

FinnGen bjuder in 6000 deltagare under våren 2021 för att delta i nya forskningsområden.

FinnGen utnyttjar genomdata (information om arvsmassan) som tagits från biobankprov och hälsorelaterad data från social- och sjukvårdsregister men all information som är relevant för hälsoforskning är inte tillgänglig i dessa. På grund av detta bjuder FinnGen in 6000 deltagare under våren 2021 för att delta i nya forskningsområden. I dessa forskningsområden undersöks hälsorelaterade frågor, som hör till olika aspekter av livet, mera ingående.

Till dessa hör hälso- och välmåendeundersökning och en samling funktionstest. Båda delarna kan fyllas i elektroniskt via servicen MinBiobank. Det är första gången FinnGen bjuder in deltagare där de förser FinnGen med information. Alla inbjudna är över 18 år och bosatta i Finland. FinnGen-studien innehåller redan nu genom- och hälsoinformationen för de inbjudna personerna och de har i sitt biobankssamtycke gett sitt tillstånd att kontakta dem. Inbjudningarna skickas av biobankerna eftersom forskarna i FinnGen inte har identitets- och kontaktinformation för de inbjudna.

Forskarnas mål, med informationen som samlas i de nya forskningsområdena, är att bättre förstå vilka faktorer tillsammans med genetiska faktorer påverkar risken att bli sjuk. Den insamlade informationen kombineras i en säker analysmiljö med informationen från alla andra deltagare. Utnämnda forskare söker i den säkra analysmiljön efter korrelationer till genetisk data, insamlad data, data om livsstil och personliga egenskaper och risken att bli sjuk samt sjukdomsförloppet för möjliga sjukdomar.

Forskningsmetoderna och frågeställningen i de nya FinnGen forskningsområdena är samma som i den ursprungliga FinnGen-forskningen, de baseras på statistisk analys av genetisk variation samt sjukdoms- och hälsoinformation.

Tilläggsinformation finns i meddelandet till deltagarna. Innan deltagandet ges samtycke digitalt i servicen MinBiobank. Alternativt kan en kopia av samtycke laddas ned här.