Bakgrundsinformation

FinnGen-forskningsprojektet startades hösten 2017. Huvudsyftet är att öka vår förståelse för sjukdomars orsaker och främja deras diagnostisering, samt förebyggande av sjukdomar och utveckling av behandlingar. I FinnGen-studien utnyttjas prover som finländska biobanker samlat in. Målet är att få med 500 000 finländare.
I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete
I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete

Forskningsprojektet pågår i tio år och den aktiva insamlingsfasen varar i ungefär sex år. I världen finns det endast ett fåtal forskningsprojekt av motsvarande omfattning.

I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete, där biobanker, universitet, sjukvårdsdistrikt och läkemedelsindustri deltar. FinnGen-studie får finansiering från Business Finland och internationella läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Squibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi. Helsingfors universitet är den ansvariga organisationen för FinnGen-projektet som innefattar nästan alla finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer. Helsingfors Biobank (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) koordinerar samlingen av prover.