Bakgrundsinformation

FinnGen-forskningsprojektet startades hösten 2017. Det är ett gemensamt projekt mellan den offentliga sektorn och läkemedelsindustrin. Huvudsyftet är att öka vår förståelse för sjukdomsorsaker och främja deras diagnostisering, samt förebyggande av sjukdomar och utveckling av behandlingar. I FinnGen-studien utnyttjas prover som finländska biobanker samlat in. Målet är att få med 500 000 finländare.
I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete
I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete

Forskningsprojektet pågår i tio år och den aktiva insamlingsfasen varar i ungefär sex år. Det finns det endast ett fåtal forskningsprojekt av motsvarande omfattning i världen. 

I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete, där biobanker, universitet, sjukvårdsdistrikt och läkemedelsindustri deltar. FinnGen-studie får finansiering från Business Finland och internationella läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Squibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi. 

Helsingfors universitet är den ansvariga organisationen för FinnGen-projektet som innefattar nästan alla finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer. Aarno Palotie från Helsingfors universitet är FinnGens vetenskapliga direktör. Helsingfors Biobank (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) koordinerar samlingen av prover.