För provgivaren

Varje finländare kan delta i FinnGen-studien genom att ge sitt samtycke för samlandet av sina egna prover i en biobank. Genom att delta kan du främja medicinsk forskning, vars fynd vidareförs i efterhand till hälso- och sjukvården. Prov från vilken finländare som helst kan visa sig vara särskilt värdefull!
""
Också du kan delta genom att ge ditt prov och samtycke till en biobank

FinnGen-projektets viktigaste målsättning är att få ökad kunskap om sjukdomars orsaker och främja utveckling av individanpassade behandlingar. Detta är möjligt endast genom att analysera ett stort antal prover. Därför är målsättningen att få med en halv miljon finländare. Framtidens individualiserade behandlingar blir mer effektiva, skräddarsydda efter individernas egenskaper, och har färre biverkningar. Exempelvis kan nya läkemedel och metoder för förbyggandet av sjukdomar upptäckas i forskningen. Eftersom studien fokuserar specifikt på finländare, blir det mer sannolikt att eventuella behandlingar som utvecklas baserade på studieresultaten passar finländarna.